SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

1. Sự cần thiết lập quy hoạch Núi Bà Đen thuộc vùng du lịch Đông Nam Bộ là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch khá phong phú đã được Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia.  Những năm gần đây du lịch có…
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ (gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh) là vùng phát triển kinh tế năng động, dẫn đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, là hạt nhân then chốt của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.Báo cáo Quy hoạch…
   1. Sự cần thiết    Từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, du lịch Việt Nam đã từng bước khẳng định vị trí của một ngành kinh tế tổng hợp trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo toàn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ…
   Kỷ yếu được Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương (CEC) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chuẩn bị cho Hội thảo: "Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới" diễn ra tại Hà Nội ngày 07/7/2015 với nhiều tham luận từ các chuyên gia đầu ngành du lịch với hy vọng phát triển du…
     Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch xanh vùng Đồng Bằng sông Cửu Long năm 2015, ngày 29/06/2015 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long” thu hút sự tham gia…