SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

  1. Tính cấp thiết của đề tài        Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực. Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm…
 1.  Sự cần thiết của đề tài   Hợp tác, liên kết ngày nay là một xu hướng tất yếu trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Hợp tác, liên kết quốc tế là chỉ là một hoạt động của hội nhập quốc tế, nhưng là lĩnh vực quan trọng chính yếu. Chính hợp tác, liên kết kết hợp với nội lực sẵn có đã tạo…
  1. Sự cần thiết  Hiện nay, xây dựng thương hiệu đã trở thành một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết cho tất cả các ngành, nghề trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Trong lĩnh vực du lịch, việc xây dựng thương hiệu cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Để cạnh tranh trên thị trường, các quốc gia, các điểm đến, doanh nghiệp thực hiện…
     1. Sự cần thiết   Du lịch nội địa trong thời gian gần đây đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và doanh thu, đóng góp một phần không nhỏ vào nền kinh tế du lịch của cả nước. Năm 2001 mới có 11,7 triệu lượt khách đến năm 2005 đã đạt 16 triệu lượt khách và năm 2012 đã đánh dấu mốc 32…
  1. Tính cấp thiết của đề tài    Trong thời gian qua, hòa cùng với tiến trình hội nhập của cả nước, du lịch Việt Nam phát triển nhanh và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành công đó của ngành có sự đóng góp quan trọng của công tác quản lý phát triển du lịch nói chung cũng như…
  1. Lý do chọn đề tài   Xây dựng thương hiệu mạnh hiện nay được đặt ra như là yêu cầu bức thiết đối với bất kì tổ chức, doanh nghiệp khi mà sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên khốc liệt. Trong đó, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu là bước bắt buộc thuộc quá trình xây dựng thương hiệu nhằm định vị hình…
1. Sự cần thiết  Di sản là một bộ phận văn hóa của nhân loại, được xem là tài nguyên vô giá mà mỗi thế hệ phải có trách nhiệm phát huy và bảo tồn cho các thế hệ tiếp theo. Khi nghiên cứu về một quốc gia, một dân tộc thì không thể bỏ qua mảng văn hóa vì nó chính là lời giới thiệu khái quát nhất nhưng…
1. Lý do lựa chọn đề tài        Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (gọi tắt là Viện) được thành lập từ ngày 6 tháng 9 năm 1988 tại Quyết định số 265/QĐTC-TCCB của Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch. Từ ngày được thành lập cho đến trước năm 1993, để phù hợp với mục đích, chức năng hoạt động và sự sắp xếp tổ chức của Nhà…
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo định hướng phát triển du lịch vùng của chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 bao gồm thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận với diện tích tự…