SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

  Tài liệu “Các xu hướng và vấn đề về nhân lực cho ngành du lịch toàn cầu” của Hội đồng Du lịch Thế giới (WTTC) nhìn nhận quy mô của vấn đề thiếu nhân lực cho ngành du lịch trên toàn cầu. Báo cáo làm nổi bật các tác động đến nền kinh tế mà vấn đề này có thể mang lại nếu không được nhìn nhận và có…
   Với mục đích nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội, Bộ…
I. Phần chung    1. Tên tổ chức   Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (gọi tắt là Viện)   Tên giao dịch quốc tế: Institute for Tourism Development Research.   Viết tắt: ITDR   2. Địa chỉ   Số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   Điện thoại: (84-4) 37 34 31 31. Fax: (84-4) 38 48 93 77   Website: http://www.itdr.org.vn   3. Cơ quan chủ quản  …
Thứ năm, 17 Tháng mười hai 2015 10:51

Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2014

    Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã chính thức công bố “Báo cáo Thường niên Du lịch Việt Nam 2014” nhằm cung cấp thông tin cho tất cả các bên liên quan về những hoạt động chính của ngành Du lịch trong năm 2014. Báo cáo được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm…
    Thời gian vừa qua, du lịch Việt Nam phát triển nhanh và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thành công đó có sự đóng góp tích cực của việc thực thi Chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch ở các cấp. Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, quy…
    Tổng quan tình hình nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài   - Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài:   Thương hiệu đã trở thành một khái niệm quen thuộc trong thời đại hiện nay. Trong mọi lĩnh vực, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn, bối cảnh thị trường, hàng hóa, dịch vụ đa dạng, phong phú, người tiêu dùng gặp khó…