SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Thứ ba, 29 Tháng mười hai 2015 18:55

Quản lý chính sách du lịch quốc gia

    Nghiên cứu sơ bộ của Hội đồng Du lịch Thế giới (World Travel & Tourism Council) nhằm đánh giá và hiểu rõ hơn xu hướng trong quản lý du lịch quốc gia, cũng như sự hợp tác giữa nhà nước, tư nhân và các bên liên quan khác trong lĩnh vực du lịch. Nghiên cứu còn cung cấp một số ví dụ thực tế về cơ chế hợp tác…
Thứ ba, 29 Tháng mười hai 2015 18:28

Báo cáo về cạnh tranh trong du lịch trong năm 2015

  Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) đưa ra một vài vấn đề về cạnh tranh trong du lịch như trong ngành khách sạn và hàng không. Báo cáo còn cung cấp thông tin về chỉ số cạnh tranh về du lịch năm 2015 của 141 quốc gia. Quý độc giả có thể tải về tại Download attachments
   Đây là nghiên cứu được tài trợ bởi tổ chức thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ VISA. Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo về chi tiêu trong du lịch thông qua việc thu thập ý kiến của hơn 16000 khách du lịch đến từ 25 quốc gia trên toàn thế giới. Quý độc giả có thể tải về tại Download attachments
   Hàng năm Hội đồng Du lịch Thế giới (WTTC) đưa ra báo cáo đánh giá tác động kinh tế của ngành du lịch tại các khu vực và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Báo cáo này được xây dựng gắn với phương pháp thống kê được Liên Hợp Quốc phê duyệt - tài khoản du lịch vệ tinh. Dưới đây là báo cáo của WTTC…
  Hàng năm Hội đồng Du lịch Thế giới (WTTC) đưa ra báo cáo đánh giá tác động kinh tế của ngành du lịch tại các khu vực và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Báo cáo này được xây dựng gắn với phương pháp thống kê được Liên Hợp Quốc phê duyệt - tài khoản du lịch vệ tinh. Dưới đây là báo cáo của WTTC…
Thứ hai, 28 Tháng mười hai 2015 09:47

Báo cáo Quý I/2015 của du lịch châu Âu

  Báo cáo quý I của du lịch châu Âu là báo cáo hàng quý được xây dựng cho Nhóm thông tin thị trường của Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC) bởi công ty Kinh tế Du lịch (Tourism Economics thuộc Oxford Economic Company). Báo cáo này nêu ra những xu hướng và triển vọng của du lịch châu Âu trong quý I năm 2015. Quý độc giả có…
  Báo cáo du lịch thường niên của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) 2014 đánh giá toàn cảnh thực trạng và những tăng trưởng của ngành du lịch trong năm 2014. Đây là tài liệu cần thiết cho những nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong ngành du lịch để nhìn nhận những xu hướng trên thế giới hiện nay. Quý độc giả có thể tải…