SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

   Hội thảo cấp vùng về các ưu tiên chiến lược cho chiến lược du lịch 10 năm Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng (GMS) được tổ chức vào ngày 17/5/2016 tại Bangkok, Thái Lan. Hội thảo nhìn nhận lại kết quả chiến lược du lịch giai đoạn 2005 - 2015, tác động của các xu hướng trên thế giới đến du lịch trong vùng, và trao đổi, đề…
   Tháng 1/2016, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) tổ chức tại Philippines, Chiến lược Du lịch ASEAN (2016 - 2025) đã được Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN chính thức công bố. Hướng tới sự hình thành cộng đồng kinh tế  ASEAN (AEC), Chiến lược Du lịch ASEAN 2016 - 2025 tập trung phát triển du lịch ASEAN theo hướng phát huy những giá trị độc đáo và…
Nội dung Kỷ yếu: PHẦN 1: THAM LUẬN ĐỀ DẪNPHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCHPHẦN 2: VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY BẮCTHỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG MỐI LIÊN HỆ CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC THỊ…
   1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch    Điện Biên Phủ - Pá Khoang thuộc vùng du lịch Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch phong phú và nổi bật đã được Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển để…