SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

"Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016                                                                …
Thứ năm, 16 Tháng sáu 2016 14:47

Thống kê du lịch các nước khu vực ASEAN

   "Khuyến nghị của UNWTO về thông tin tiếp cận được trong du lịch" (UNWTO Recommendations on Accessible Information in Tourism) là một phần nội dung của Cẩm nang về “Du lịch tiếp cận được cho tất cả” (Accessible Tourism for All), đã được thông qua theo Nghị quyết A/RES/669 (XXI) của Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) năm 2013. Khuyến nghị được xây dựng với…