SCREEN

Cpanel

19Tháng mười2018

   Trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị tại Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, vào Tháng 4/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức khảo sát tại Tp. Hồ Chí Minh, và khảo sát bổ sung tại thành phố Đà Nẵng, hai khu đô thị loại một và cũng là hai khu…
Tên nhiệm vụ: Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:              TS. Đỗ Thị Thanh Hoa Các thành viên thực hiện chính:   TS. Trương Sỹ Vinh                                                           TS. Đỗ Cẩm Thơ                                                           TS. Bùi Sỹ Tuấn                                                           Ths. Nguyễn Hoàng Mai                                                           Ths. Trần Phú Cường                                                           Ths. Nguyễn Thị Xuân Mai           Thư…
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:               ThS. Trần Thị Lan Các thành viên thực hiện:              TS. Lê Văn Minh                                                           ThS. Hoàng Quốc Hòa                                                           ThS. Bạch Tố Trinh                                                           ThS. Võ Thị Kim Dung                                                          …
Trang 1 / 31