SCREEN

Cpanel

19Tháng mười hai2018

Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi (152)

    Thương hiệu là sự khẳng định của một quá trình phát triển, về những giá trị tiêu biểu tích cực được thị trường ghi nhận. Hiện nay, phát triển thương hiệu là nhiệm vụ quan trọng của các quốc gia, điểm đến, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng và tiến trình toàn cầu hoá ngày một sâu rộng. Yêu cầu tạo ra sự nhận…
   Du lịch Việt Nam trong thời gian gần đây có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Trải qua một chặng đường dài phát triển, từ công tác quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp và cộng đồng đã có những bước phát triển du lịch theo những định hướng của chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010, và…
   1. Đặt vấn đề    Tri thức là một thuật ngữ được các nhà nghiên cứu trên thế giới đưa ra nhiều khái niệm với những cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, tri thức được hiểu là những kiến thức, sự hiểu biết, kỹ năng kinh nghiệm cần thiết cho việc ra quyết định và sự sáng tạo. Tri thức có thể được khái quát…
    I. THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH VIỆT NAM     1. Về thị trường quốc tế     Sự phát triển của ngành du lịch nói chung và phát triển các sản phẩm du lịch nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của thị trường khách du lịch, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế. Nói cách khác, thị…
    I. MỞ ĐẦU     Du lịch là một ngành kinh tế có định hướng tài nguyên rõ rệt. Tài nguyên du lịch ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức lãnh thổ của ngành du lịch, đến cấu trúc và chuyên môn hóa của du lịch. Tài nguyên du lịch là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sản phẩm du lịch; tạo nên sức hấp dẫn đối…
 1. Vai trò, ý nghĩa của việc liên kết hợp tác trong phát triển du lịch    Trong xu thế phát triển hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên đầy đủ của WTO, vấn đề "Liên kết, Hợp tác và Hội nhập" có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của cả quốc gia, của mỗi vùng và của mỗi địa…
   1. Một số vấn đề chung về sản phẩm du lịch đặc thù    “Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến đi du lịch” (Luật Du lịch Việt Nam, 2005). Các dịch vụ ở đây bao gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lữ hành, dịch vụ vận chuyển,…
1. Tổng quan về du lịch các tỉnh lưu vực sông Hồng của Việt Nam   Sông Hồng có tổng chiều dài xấp xỉ 1.150 km bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Việt Nam và đổ ra biển Đông. Đoạn chảy trên đất Việt Nam có chiều dài khoảng 510 km.Dòng chính (chủ lưu) của sông Hồng bắt nguồn từ vùng núi thuộc huyện Nguy Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung…
   1. Tổng quan phát triển du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc   1.1. Vị trí du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc đối với du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước   Vùng Đông Bắc (hay Tiểu vùng Đông Bắc mở rộng trong bài viết này) bao gồm 10 tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh…
   1. Tổng quan du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông BắcVùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc (ĐBSH&DHĐB) theo định hướng phát triển du lịch của Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 bao gồm Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,…