SCREEN

Cpanel

19Tháng mười hai2018

Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi (152)

   Du lịch phát triển mang đến nhiều tác động tích cực về kinh tế văn hóa, và xã hội. Hoạt động du lịch ở nhiều nơi đã thực sự góp phần tích cực vào việc bảo tồn các di sản văn hóa. Thông qua hoạt động du lịch, các di sản văn hóa được duy trì, có cơ hội phổ biến rộng rãi. Bên cạnh đó, các nguồn thu…
Thứ hai, 28 Tháng mười hai 2015 11:01

Thực trạng phát triển du lịch hồ Hòa Bình

   1. Vị trí địa lý khu du lịch Hồ Hòa Bình   Hồ Hòa Bình là một trong 46 khu du lịch có tiềm năng phát triển thành khu du lịch Quốc giá. Hồ nằm trong vùng Trung du miền núi phía Bắc , liền kề với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đây là điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch, khách công vụ,…
   Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu ra đời năm 1992 là một trong những điều ước quốc tế quan trọng để các nước cùng chung sức đối phó với thách thức này. Việt Nam đã tham gia Công ước ngày 16/11/1994 và ký tham gia Nghị định thư Kyoto (kèm theo Công ước khung về biến đổi khí hậu) năm 1998.   Biến đổi…
   1. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2012   Khí hậu của Trái đất đang thay đổi và tiếp tục thay đổi trong suốt thế kỷ 21 hay xa hơn. Sự thay đổi theo chiều hướng có nhiều bất lợi cho sự sốngtrên Trái đất. Nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo sự biến đổi giáng thủy giữa các nơi trên Trái đất,…
   Di sản là một bộ phận văn hóa của nhân loại, được xem là tài nguyên vô giá mà mỗi thế hệ phải có trách nhiệm phát huy và bảo tồn cho các thế hệ tiếp theo. Khi nghiên cứu về một quốc gia, một dân tộc thì không thể bỏ qua các yếu tố văn hóa vì nó chính là lời giới thiệu khái quát nhất nhưng cũng…
   Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó đã xác định Đông Nam Bộ là một trong bảy vùng du lịch phát triển du lịch có vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch cả nước. Vùng Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh…
   Quan điểm và mục tiêu về bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch được đề cập trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2473/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) là phát triển du lịch bền vững gắn chặt với bảo tồn và phát…
    Biến đổi khí hậu mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp…
   Vùng Đông Nam Bộ (gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh) nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa bàn phát triển kinh tế nhất cả nước, trong đó TP.Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất nước ta), nơi tập trung các tổ chức quốc tế, các…
Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu có diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các ngành…