SCREEN

Cpanel

21Tháng năm2018

Tư liệu nổi bật

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2018

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2018

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2018 ước đạt 1.343.314 lượt, giảm 6,2% so với tháng 02/201...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Kinh nghiệm phát triển du lịch

Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới

Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới

     Du lịch bền vững là phương thức du lịch cân nhắc đầy đủ những tác động hiện tại và tương lai về kinh tế, xã hội và môi trường, trong...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu