Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

UNWTO nâng cao năng lực du lịch, đa dạng sinh học cho khu vực Tây và Trung Phi

   UNWTOTổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) đang phát động chương trình nâng cao năng lực về du lịch bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học thực hiện tại khu vực Tây và Trung Phi

   Chương trình được xây dựng dựa trên các hội thảo về du lịch và đa dạng sinh học được UNWTO tổ chức thành công trước đây tại các quốc gia Găm-bi-a, Ga-na và Tan-da-ni-a nhằm giải quyết các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, lưu ý đến tầm quan trọng của chủ đề này để gìn giữ cơ hội tương lai cho người dân địa phương, tạo ra thu nhập cho họ từ phát triển du lịch bền vững.
   Các hội thảo được tổ chức đặc biệt trong tháng 6/2017 sẽ tập trung vào nâng cao năng lực của các bên liên quan trong ngành Du lịch và duy trì, cải thiện chất lượng của sản phẩm du lịch nhằm làm tăng mức độ hài lòng của khách tại các quốc gia Bê-nanh, Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Cộng hòa Ga-bông, Ghi-nê (thủ đô Cô-na-cri) và Ni-giê.
   Các đối tượng thụ hưởng chính của chương trình nâng cao năng lực này là nhân viên trong ngành Du lịch và các doanh nhân doanh nghiệp nhỏ ở cấp cơ sở – những người được khuyến khích làm việc như những nhà tiên phong trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp và cộng đồng của họ.
   Đóng góp của du lịch đối với việc bảo tồn đang ngày càng được ghi nhận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế. Tuyên bố Can-cun về Lồng ghép Bảo tồn và Sử dụng Bền vững Đa dạng sinh học vì sự Thịnh vượng đã được thông qua tại hội nghị COP 13 (Hội nghị lần thứ 13 của các Bên tham gia Công ước Bảo tồn Đa dạng Sinh học) tổ chức tại Mê-hi-cô tháng 12/2016. Tuyên bố đã nhắc nhở rằng “du lịch là một phương tiện tuyệt vời để sử dụng nhằm nâng cao nhận thức rộng rãi toàn cầu về môi trường, không những hỗ trợ sinh kế mà còn hỗ trợ cho cộng đồng đang sống trong và xung quanh các khu bảo tồn và khu tài nguyên thiên nhiên” và ghi nhận rằng du lịch có thể là một tác nhân có khả năng thay đổi.
   Thông qua các hội thảo tập huấn này, UNWTO tiếp tục công việc thường xuyên và bền bỉ trong việc tăng cường năng lực của các bên liên quan trong ngành Du lịch, nâng cao hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa du lịch và bảo vệ môi trường, xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên đa dạng sinh học độc đáo ở điểm đến và vận dụng phát triển du lịch như là một động lực để đầu tư vào bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường./.

 

Tin: Chiến Thắng

Bài cùng chuyên mục