Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

             Ngày 30/12/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2473/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Đây là dấu mốc lịch sử phát triển của ngành du lịch bước sang giai đoạn mới chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về diện rộng sang phát triển theo chiều sâu chất lượng và hiệu quả. Chiến lược chỉ ra quan điểm, mục tiêu và các giải pháp phát triển du lịch cho cả thời kỳ cùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020. Có thể coi Chiến lược là văn kiện, kim chỉ nam dẫn dắt hướng đi của toàn ngành du lịch trong thập kỷ tới. Mọi chính sách, chương trình hành động của ngành du lịch sẽ đều dựa trên quan điểm và hướng tới mục tiêu đã được chỉ ra trong Chiến lược. Việc phê duyệt Chiến lược đồng thời khẳng định một bước chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong nhận thức và sự quan tâm của Chính phủ đối với phát triển du lịch. Nhờ đó và thông qua Chiến lược, ngành du lịch hy vọng sẽ thu hút được sự tham gia của các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp dân cư chung tay thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

           Để thực hiện thành công Chiến lược, ngày 6/02/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược và Chỉ thị số 18/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch. Theo đó, Tổng cục Du lịch, các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện những nội dung cụ thể trong chương trình hành động. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trong ngành mình thực hiện những nội dung liên quan tới du lịch. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn địa phương mình và tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình, dự án phát triển du lịch trên địa bàn địa phương phù hợp với quan điểm, mục tiêu Chiến lược phát triển du lịch chung của cả nước.

       Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch với tư cách là cơ quan tham mưu về chuyên môn ngành có trách nhiệm chuẩn bị những nội dung phổ biến Chiến lược, chủ trì tham mưu xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình phát triển được xác định trong Chiến lược. Các cơ quan truyền thông, trước hết là từ trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm truyền tải nội dung của Chiến lược tới các đối tượng, làm sao để có được sự nhận thức thống nhất, sâu sắc, thông tin đúng, đầy đủ và nhanh chóng đưa Chiến lược đi vào cuộc sống bằng sự chuyển biến thiết thực trong hành động của toàn xã hội.

        Cho đến nay việc chuẩn bị để triển khai Chiến lược đã được hoàn tất; Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chiến lược và Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược đã được ban hành cùng với văn kiện Chiến lược đã được in ấn và gửi tới các đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch, các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội du lịch, đối tác liên quan. Trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược, nội dung nhiệm vụ đã được cụ thể hóa và giao trách nhiệm cho các đơn vị trong ngành cũng như các ngành, địa phương liên quan. Trước hết, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được hoàn thành và phê duyệt trong năm 2012; tiếp đến là việc triển khai xây dựng quy hoạch của 7 vùng du lịch; 46 khu du lịch quốc gia và 41 điểm du lịch quốc gia. Đồng thời các địa phương tiếp tục rà soát điều chỉnh hoặc xây dựng mới quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Về các chương trình, đề án ưu tiên sẽ tập trung thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch; chương trình xúc tiến quốc gia, chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch; chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, chương trình áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch… Các đề án phát triển du lịch chuyên đề như đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam; đề án phát triển du lịch biên giới, đề án phát triển du lịch cộng đồng… sẽ được hoàn chỉnh trong thời gian tới. Chương trình tăng cường năng lực du lịch có trách nhiệm môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (ESRT) và dự án do Tây Ban Nha tài trợ đã và đang triển khai những nội dung hỗ trợ thực hiện Chiến lược.

         Để thực hiện Chiến lược đạt hiệu quả như mong đợi, thì trước hết những người làm quản lý trong ngành du lịch từ trên xuống dưới phải thấm nhuần sâu sắc nội dung của Chiến lược. Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phải được triển khai đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Du lịch và các Tổng cục, Cụ, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như sự phối hợp liên kết giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Trong năm 2012 này, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp cùng các đơn vị trong ngành, các địa phương, các nhà tài trợ và các cơ quan truyền thông để phổ biến nội dung Chiến lược tới từng đối tượng. Cho đến nay đã có nhiều Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phổ biến quán triệt Chiến lược tới các đơn vị cơ sở.

              Các văn kiện Chiến lược có thể được đọc trực tiếp trên website  của Viện NCPT Du lịch (bấm vào đây để đọc online)

Bài cùng chuyên mục