Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tổ chức áp dụng thử dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch mạo hiểm

  Triển khai Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch mạo hiểm, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức áp dụng thử dự thảo TCVN tại ba điểm Quảng Bình, Khánh Hòa và Lâm Đồng vào tháng 5/2018. Đây là ba địa phương có sản phẩm du lịch mạo hiểm được đánh giá là nổi bật tại Việt Nam, đại diện cho hoạt động du lịch mạo hiểm khám phá hang động, thể thao mạo hiểm trên biển và đu dây vượt thác, leo núi. Đoàn công tác do ThS. Nguyễn Hoàng Mai – Trưởng Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành làm trưởng đoàn cùng các thành viên Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành và các chuyên gia Dự án.

   Mục tiêu của các cuộc khảo nghiệm là để kiểm tra, đánh giá tính khả thi của các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn với thực tiễn tại Việt Nam và cụ thể là áp dụng vào một số doanh nghiệp tiêu biểu kinh doanh du lịch mạo hiểm tại ba địa bàn nói trên. Phương pháp chung cho áp dụng thử bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn, Thông tin cho người tham gia và Nhà điều hành tại doanh nghiệp thông qua các bước:
   – Phỏng vấn ban lãnh đạo, điều hành, phụ trách marketing, cố vấn an toàn;
   – Thu thập thông tin, bằng chứng về các nội dung trong bảng đánh giá;
   – Trực tiếp quan sát, đánh giá hệ thống quản lý an toàn và việc cung cấp thông tin cho người tham gia tại 1 chương trình du lịch mạo hiểm của doanh nghiệp.
   Tại Quảng Bình, hai đơn vị hàng đầu về tính chuyên nghiệp tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm mà Dự án đã lựa chọn để áp dụng thử là Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) và Công ty Jungle Boss. Sau khi trả lời các nội dung trong bảng hỏi về các Tiêu chuẩn, tại buổi làm việc các doanh nghiệp cũng có những đóng góp về các nội dung trong bảng để hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn. Nhóm công tác cũng trực tiếp tham gia một hoạt động du lịch mạo hiểm là thám hiểm hang động để đánh giá, áp dụng thử các tiêu chí trong dự thảo TCVN.
   Điểm áp dụng thử dự thảo thứ hai, Dự án đã làm việc với đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh hoạt động có kinh doanh hoạt động du lịch mạo hiểm lớn, vừa và nhỏ tại Khánh Hòa: Công ty Cổ phần Việt Asian Nha Trang; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ – Du lịch Nha Trang (Nha Trang Travel) và Công ty TNHH Biển Hoa. Do đặc thù các hoạt động du lịch biển tại Nha Trung tập trung vào các môn thể thao liên quan đến nước (như lặn biển, dù lượn, moto nước,…) đã có những quy định, tiêu chuẩn riêng. Do vậy, Dự án chỉ thực hiện áp dụng hai bộ tiêu chuẩn: hệ thống quản lý an toàn và thông tin cho người tham gia.
   Tại Lâm Đồng, Đoàn công tác tiếp tục tổ chức áp dụng thử ba bộ dự thảo TCVN tại Chi nhánh Công ty cổ phần Mạo hiểm Việt tại Đà Lạt (Phat Tire), Công ty TNHH Thử thách Việt (Viet Challenge Tours) và Công ty Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist). Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc với những thông tin hữu ích góp phần hoàn thiện Dự thảo tiêu chuẩn.
   Đánh giá kết quả của các chuyến khảo nghiệm, hầu các doanh nghiệp đều được đánh giá đã đáp ứng được các tiêu chí đưa ra, các tiêu chí đều đạt độ khả thi cao (70-90%)  khi áp dụng vào thực tế doanh nghiệp. 
   Các nội dung không đạt do nhiều yếu tố, có thể là do thời gian áp dụng chưa đủ để điều tra thêm thông tin của doanh nghiệp, có thể doanh nghiệp chưa đạt được đến mức yêu cầu nhưng đã đáp ứng phần lớn tiêu chí cơ bản, có thể do phương pháp đánh giá chưa tiếp cận được đầy đủ hết các nội dung.
   Chuyến khảo nghiệm đã kết thúc thành công, các kết quả Đoàn công tác thu nhận được sẽ là cơ sở thực tiễn cần thiết để Dự án đánh giá tính khả thi trong điều kiện Việt Nam, đóng góp những minh chứng quan trọng, nâng cao tính thực tiễn của Dự án./.

Một số hình ảnh của chuyến khảo nghiệm

dlmh-hm-2018

Đoàn làm việc với Công ty Oxalis (Quảng Bình)

 

dlmh-hm-2018-1

Đoàn làm việc với Công ty Junge Boss (Quảng Bình)

 

dlmh-hm-2018-2

Đoàn làm việc với Công ty Công ty Cổ phần Việt Asian Nha Trang (Khánh Hòa)

 

dlmh-hm-2018-3

 

Đoàn làm việc với Công ty Công ty Phattire (Lâm Đồng)

Thanh Hiền

Bài cùng chuyên mục