Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

   Ngày 30/12/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

   Toàn văn thông tư, xin mời xem file đính kèm: TT_liên_tịch_số_19.pdf

Văn bản

Bài cùng chuyên mục