Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch

   Ngày 15/1/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch.

   Toàn văn thông tư, xin mời xem file đính kèm: TT012014_Bộ_VHTTDL.pdf

    Văn bản

Bài cùng chuyên mục