Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông tin báo chí: Hội thảo Khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0”

Ngày 08/7/2020, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0”. Hội thảo được tổ chức nhằm định hướng những chính sách, giải pháp và khuyến nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, dựa trên việc nhận diện, đánh giá những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đến ngành du lịch. Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 khách mời đến từ các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành và các cơ quan thông tấn báo chí.
Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng, Chủ nhiệm Khoa Khách sạn – Du lịch, trường Đại học Thương Mại, Hội thảo là sự hợp tác 3 bên thể hiện sự liên kết chặt chẽ trong đào tạo và nghiên cứu phát triển ngành Du lịch, đồng thời đây cũng là diễn đàn để Trường đại học Thương mại, Trường đại học Ngoại thương và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, quản lý nhà nước về du lịch và các nhà quản trị doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ thông tin và bổ sung thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần thúc đẩy quá trình phát triển và hội nhập du lịch quốc tế của đất nước trong tình hình mới.
Các báo cáo tham luận tại Hội thảo tập trung vào các chủ đề:
1. Chính sách và hành lang pháp lý đối với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hiện nay.
2. Một số vấn đề đặt tra đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trình độ đại học
3. Đào tạo và đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao trong du lịch.
4. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nguồn nhân lực du lịch Việt Nam
Thông qua các bài trình bày và phiên thảo luận toàn thể, các đại biểu sẽ có những định hướng về nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Hội thảo có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cải thiện chất lượng dịch vụ và hội nhập khu vực và quốc tế. Các kết quả của Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành về du lịch ở các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam.

Bài cùng chuyên mục