Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông cáo báo chí hội thảo “Định vị Thương hiệu Du lịch Việt Nam”

     logoVNNgày 22/8/2013, hội thảo “Định vị Thương hiệu Du lịch Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội. Đây là Hội thảo do Tổng cục Du lịch tổ chức nhằm góp phần triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai kế hoạch thực hiện “Chiến lược Marketing của du lịch Việt Nam” do Dự án ESRT của EU hỗ trợ cũng như hỗ trợ hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam nói chung, các địa phương và doanh nghiệp du lịch nói riêng và định hướng cho địa phương, doanh nghiệp trong việc phát triển thương hiệu du lịch.
     Tham dự hội thảo có 200 đại biểu trong nước và quốc tế, lãnh đạo Tổng cục Du lịch và các đơn vị thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Vụ, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Du lịch; đại diện một số Sở VHTTDL; đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan; doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề; đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nhà khoa học và các chuyên gia du lịch và các lĩnh vực liên quan.
     Khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã nêu rõ vai trò và định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Là một yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần tạo nên sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng thương hiệu đã thực sự được chú trọng như sứ mệnh và mục tiêu phát triển của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, phát triển thương hiệu du lịch còn được xem là biện pháp tích cực để quản lý phát triển du lịch. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch quốc gia đòi hỏi được thực hiện hết sức bài bản và nghiêm túc với sự đầu tư thỏa đáng.
     Hội thảo đặt ra các nội dung cụ thể, tạo ra diễn đàn trao đổi về vai trò và giải pháp định vị thương hiệu cho du lịch Việt Nam. Các bài tham luận tại hội thảo đánh giá về thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam hiện nay, bối cảnh và định hướng xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020, đồng thời các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong xây dựng thương hiệu điểm đến quốc gia, vùng, địa phương, doanh nghiệp, sản phẩm du lịch. Hội thảo đã định hướng các đại biểu thảo luận, đặt ra những yêu cầu và đề xuất các giải pháp về định vị, phát triển thương hiệu sản phẩm du lịch, doanh nghiệp du lịch từ đó đưa ra giải pháp về quản trị và quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam cho giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.
     Thương hiệu du lịch là tài sản quốc gia và vì vậy việc xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia là một nhiệm vụ hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc tạo dựng thương hiệu điểm đến được nhìn nhận như một đòn bẩy quan trọng trong khai thác tiềm năng du lịch của mỗi địa phương, mỗi vùng, mỗi quốc gia. Hội thảo “Định vị Thương hiệu Du lịch Việt Nam” là một hoạt động quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và ngành du lịch trong việc xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam – một nhiệm vụ mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo đã tổng hợp và đề xuất các giải pháp định vị và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam thời gian tới qua sự đóng góp trao đổi từ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia thương hiệu và đại diện doanh nghiệp du lịch.

Phòng QLKH & HTQT – Viện NCPT DL

Bài cùng chuyên mục