Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề tài NCKH cấp Bộ “Thị trường du lịch ASEAN và hướng khai thác của du lịch Việt Nam”

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TÀI NGUYÊN VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH CÁC NƯỚC ASEAN

I. Điều kiện tự nhiên khu vực ASEAN

II. Điều kiện lịch sử văn hóa, kinh tế xã hội của các nước ASEAN

III. Tài nguyên du lịch của các nước ASEAN

1. Những đặc điểm cơ bản

2. Tài nguyên du lịch tự nhiên

3. Tài nguyên du lịch nhân văn

4. Các di sản thế giới

IV. Các sản phẩm du lịch đặc trưng của các nước ASEAN

1. Đặc điểm chung

2. Các sản phẩm du lịch đặc trưng

3. Vị trí của sản phẩm du lịch Việt Nam trong khu vực các nước ASEAN

V. Cung ứng sản phẩm du lịch trong khu vực các nước ASEAN

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

2. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch

3. Tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch

4. Hoạt động quảng cáo, marketing du lịch

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH ASEAN

I. Thực trạng thị trường khách quốc tế đến các nước ASEAN (inbound)

1. Thị trường khách quốc tế đến các nước ASEAN

2. Thu nhập quốc tế

3. Hiệu quả kinh tế xã hội của du lịch các nước ASEAN

4. Một số so sánh thị trường khách du lịch quốc tế đến các nước ASEAN

II. Thực trạng thị trường khách ASEAN đi du lịch nước ngoài (outboud)

1. Đặc điểm chung của khách ASEAN đi du lịch nước ngoài

2. Thị trường khách ASEAN đi nội vùng

3. Đánh giá thị trường khách ASEAN đi du lịch nước ngoài

III. Thị trường khách du lịch ASEAN đến Việt Nam

1. Khách quốc tế đến Việt Nam (inbound)

2. Khách du lịch ASEAN đến Việt Nam

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG CỦA DU LỊCH VIỆT NAM ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG KHÁCH ASEAN

I. Những yếu tố tác động phát triển thị trường ASEAN

1. Xu hướng phát triển chung của du lịch thế giới

2. Xu hướng phát triển của thị trường du lịch ASEAN

3. Những chính sách và biện pháp phát triển du lịch chung giữa các nước
            ASEAN

II. Khả năng khai thác và đáp ứng thị trường khách ASEAN của du lịch Việt Nam

1. Những thử thách trong việc khai thác khách du lịch ASEAN vào Việt Nam

2. Những cơ hội khai thác thị trường khách ASEAN của Việt Nam

3. Khả năng đầu tư của Việt Nam vào thị trường khách ASEAN

4. Khả năng đáp ứng khách du lịch ASEAN của du lịch Việt Nam

III. Một số giải pháp khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch ASEAN

1. Giải pháp chung cho ngành du lịch

2. Giải pháp cụ thể nhằm khai thác khách du lịch các nước ASEAN

 

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

Tính cấp thiết của đề tài:

Ngày nay đi du lịch đã thực sự trở thành nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội, khi kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu đi du lịch càng nhiều. Chỉ tính trong 10 năm gần đây số khách du lịch quốc tế đã tăng từ 426 triệu năm 1989 lên 625 triệu năm 1998; dự kiến năm 2000 con số này sẽ đạt tới 673 triệu người và 1,602 tỷ vào năm 2020.

Chỉ trong vòng 38 năm (1960-1998) thu nhập từ du lịch của thế giới đã tăng lên khoảng 65 lần (từ 6,8 tỷ USD năm 1960 lên 445 tỷ USD năm 1998). Theo tính toán của các chuyên gia du lịch quốc tế, năm 1999 ngành du lịch toàn cầu sẽ đóng góp 11,7% GDP, thu khoảng 3,5 nghìn tỷ USD.

            Với nguồn thu nhập gia tăng nhanh và ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội như vậy, việc nghiên cứu thị trường du lịch nói chung (thị trường du lịch ASEAN nói riêng) để tìm ra những giải pháp thu hút khách du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, nhằm mục đích góp phần vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nói chung. Đây chính là lý do nghiên cứu của đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu:

– Xác định những đặc trưng cơ bản của thị trường du lịch các nước ASEAN, xu hướng phát triển và mối quan hệ, tác động của nó tới du lịch Việt Nam.

– Tạo cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách, phương hướng đúng đắn cho du lịch Việt Nam nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất thị trường du lịch ASEAN.

– Góp phần tích cực trong việc hội nhập du lịch Việt Nam theo xu hướng phát triển chung của các nước ASEAN và thế giới. 

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài khoa học: “Thị trường du lịch ASEAN và hướng khai thác của du lịch Việt Nam” sẽ tập trung tìm hiểu và phân tích những đặc trưng cơ bản của thị trường du lịch các nước ASEAN, những đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa lịch sử, giới thiệu, phân tích các sản phẩm đặc trưng của thị trường du lịch các nước ASEAN cũng như thực trạng về vấn đề cung cầu, thị trường khách. Đề tài cũng chú ý đến vấn đề dự báo xu hướng phát triển của thị trường du lịch nói chung và thị trường du lịch các nước ASEAN nói riêng ….

Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu.

– Phương pháp thống kê.    

– Phương pháp phân tích, dự báo.

– Phương pháp tin học

Các nội dung nghiên cứu chính:

– Tìm hiểu tài nguyên và sản phẩm du lịch của các nước ASEAN, gồm có:

+ Tài nguyên du lịch tự nhiên: bao gồm tài nguyên du lịch biển và sông nước, tài nguyên du lịch núi, hang động và các khu bảo tồn tự nhiên.

+ Tài nguyên du lịch Nhân văn: lịch sử, văn hóa và tình hình kinh tế xã hội của các nước trong khu vực.

+ Các di sản thế giới của các nước ASEAN

+ Các sản phẩm du lịch đặc trưng của các nước ASEAN

+ Thị trường du lịch ASEAN,  thực trạng khách quốc tế đến các nước ASEAN (inbound)

+ Mức thu nhập du lịch quốc tế

+ So sánh thị trường khách du lịch quốc tế đến các nước ASEAN

+ Thực trạng thị trường khách ASEAN đi du lịch nước ngoài (outbound)

+ Đặc điểm chung của khách ASEAN đi du lịch nước ngoài

+ Thị trường khách ASEAN đi du lịch nội vùng

+ Đánh giá thị trường khách ASEAN đi du lịch nước ngoài

+ Hiệu quả kinh tế xã hội đạt được từ du lịch các nước ASEAN

– Tìm hiểu xu hướng phát triển chung của du lịch thế giới

– Tìm hiểu xu hướng phát triển của thị trường du lịch ASEAN

– Tìm hiểu những yếu tố tác động đến sự phát triển thị trường du lịch ASEAN

– Những chính sách và biện pháp phát triển du lịch chung giữa các nước ASEAN

– Định hướng của Du lịch Việt Nam đối với thị trường khách ASEAN:

+ Định hướng thị trường khách du lịch ASEAN đến Việt Nam gồm có: Khách quốc tế đến
             Việt Nam và khách du lịch ASEAN đến Việt Nam

+ Khả năng khai thác và đáp ứng thị trường khách ASEAN của du lịch Việt Nam

+ Những thử thách trong việc khai thác khách du lịch ASEAN vào Việt Nam

+ Những cơ hội khai thác thị trường khách ASEAN của Việt Nam

+ Khả năng đầu tư của Việt Nam vào thị trường khách ASEAN

+ Khả năng đáp ứng khách du lịch ASEAN của Việt Nam

Một số kết quả của đề tài đã đạt được:

            Đề tài đã đưa ra được một số giải pháp khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch ASEAN như:

+ Giải pháp chung cho ngành du lịch

+ Giải pháp cụ thể nhằm khai thác khách du lịch các nước ASEAN

+ Định hướng chiến lược marketing

+ Định hướng chiến lược phân đoạn thi trường

+ Định hướng chiến lược tăng trưởng thị trường khách ASEAN

+ Định hướng chiến lược sản phẩm – thị trường với từng nước ASEAN

+ Định hướng cần có chiến lược định vị “hình ảnh” sản phẩm của Việt Nam

Bài cùng chuyên mục