Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tài liệu Tập huấn về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch

taphuan thanhhoa 2015

   Với mục đích nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch từ ngày 14 đến 16 tháng 12/2015.

   Viện NCPT Du lịch xin gửi tới quý độc giả tài liệu bao gồm những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ di tích. Hướng dẫn chi tiết những quy định liên quan đến môi trường khi lập quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra và triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý môi trường trong du lịch, thông tư liên tịch số 19/2013/TT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên Môi trường, chỉ thị 18/CT-TTg ngày 04/09/2013 và chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn văn tài liệu:

Bài cùng chuyên mục