Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tài liệu tập huấn khoa học công nghệ Bộ VHTTDL năm 2014

   Tài liệu do Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ VHTTDL biên soạn với mục đích giới thiệu Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 cùng các văn bản quản lý có liên quan nhằm đẩy mạnh và nâng cao hoạt động khoa học trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong giai đoạn tới, đồng thời đưa khoa học ngày càng gắn bó hơn với hoạt động quản lý, hoạch định chính sách đào tạo và tăng cường hàm lượng tri thức trong các sản phẩm của ngành, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, và Nhà nước đối với phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước trong điều kiện thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

     Nội dung chi tiết tài liệu: TL_tap_huan_KHCN_2014.pdf

category

 

 

 

Bài cùng chuyên mục