Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

1.     Sự cần thiết của quy hoạch
    Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, Kiên Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng: tình hình kinh tế, chính trị – xã hội ổn định và phát triển nhanh, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra đạt và vượt, tiếp tục phát triển với nhịp độ tăng trưởng khá; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện, đường bộ, đường biển, hàng không được xây dựng nâng cấp tạo điều kiện đi lại và giao lưu hàng hóa thuận tiện, hệ thống dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông… ngày càng hoàn thiện; môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có ngành du lịch.
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2001 – 2010 (QHTTPTDL) đã được phê duyệt năm 2001, là định hướng cơ bản để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; từ định hướng cơ bản này, ngành du lịch Kiên Giang đã xây dựng các chiến lược về thị trường, sản phẩm du lịch, quảng cáo và xúc tiến để thu hút khách du lịch; tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, xây dựng các khu tuyến điểm du lịch, hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và tiến hành đồng bộ các giải pháp kinh doanh, quản lý Nhà nước, bảo vệ tài nguyên và môi trường… Nhờ có định hướng đó, cộng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên ngành du lịch, quan tâm đặc biệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đối với phát triển du lịch và phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, du lịch Kiên Giang đã và đang phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Ngành du lịch đã đóng góp đáng kể tài chính vào nguồn thu ngân sách cho địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội của nhiều khu vực; giúp địa phương thực hiện tốt chính sách xã hội, cải thiện cuộc sống cho cộng đồng và đang mang lại diện mạo mới, ấn tượng mới khang trang, sạch, đẹp cho nhiều khu, tuyến, điểm du lịch; du lịch cũng đã góp phần quan trọng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị và bảo vệ biên giới hải đảo trên địa bàn.
Trong 10 năm qua phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn đã làm thay đổi về hiện trạng so với thời kỳ xây dựng quy hoạch như: một số khu vực đã có điều chỉnh địa giới hành chính: thị xã Rạch Giá đã được đầu tư xây dựng khang trang trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; thị xã Hà Tiên được mở rộng và cửa khẩu được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh tế, quan hệ ngoại giao với nước bạn Campuchia và các nước khu vực; đã thành lập và xây dựng mới 03 huyện, xây dựng thêm nhiều thị trấn, thị tứ; xác lập thêm một số xã; nhiều khu kinh tế, công nghiệp, nhà máy, cơ sở kinh doanh dịch vụ, cảng biển và các khu du lịch mới dẫn đến diện tích, cơ cấu dân cư, hiện trạng kinh tế – xã hội tại một số vùng, khu vực đã có thay đổi cơ bản so với thời điểm xây dựng báo cáo quy hoach. Từ thay đổi trên dẫn đến các chỉ tiêu dự báo trong báo cáo QHTTPTDL Kiên Giang thời kỳ 2001 – 2010 không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Kiên Giang đến 2020 (QHKTXH) phê duyệt đã xây dựng định hướng phát triển không gian tỉnh Kiên Giang đến năm 2012 là xây dựng TP.Rạch Giá trở thành thành phố loại 02 trực thuộc tỉnh, thành lập TP.Hà Tiên, TX.Kiên Lương và một số huyện, thị trấn…, đến năm 2020 dự kiến huyện đảo Phú Quốc sẽ trở thành Đặc khu Hành chính, Kinh tế (ĐKHCKT) trực thuộc Trung ương, như vậy tỉnh Kiên Giang hiện nay sẽ có 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh là ĐKHCKT Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Đến giai đoạn đó, tỉnh Kiên Giang sẽ gồm có các đơn vị hành chính sau: TP Rạch Giá, TP. Hà Tiên, TX. Kiên Lương và 13 huyện với 189 xã, phường, thị trấn (trong đó có các đơn vị hành chính mới như: huyện mới Thuận Hưng, Sóc Soài, TP Hà Tiên, TX. Kiên Lương, có thêm 54 xã, phường, thị trấn…tất cả có 22 đơn vị hành chính cấp tỉnh). Từ điều chỉnh địa giới hành chính sẽ dẫn đến tiếp tục thay đổi địa giới hành chính, thay đổi cơ cấu dân cư, đất đai, tài nguyên và phân cấp lại quản lý các cấp các ngành và các lĩnh vực, trong đó có du lịch… Để chủ động trong công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh doanh du lịch trong các giai đoạn tiếp theo, Sở VHTT& Du lịch Kiên Giang đã chủ động đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh, xây dựng các chỉ tiêu, định hướng phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
QHTTPTDL giai đoạn 2001 – 2010 được xây dựng trong điều kiện tình hình du lịch trên thế giới đang phát triển mạnh, số lượng khách đến khu vực Châu Á tăng nhanh và Việt Nam là một thị trường hấp dẫn nhất đối với khách du lịch quốc tế ở khu vực; trong nước, Đảng và Nhà nước đang thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế tạo ra một thị trường kinh tế và đầy tiềm năng hấp dẫn của các nhà đầu tư đến tìm cơ hội đầu tư; khi đó Việt Nam đang là thị trường mới, hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế nên dẫn đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh trong cả nước, trong đó có Kiên Giang; vì vậy, các chuyên gia tư vấn đưa ra các chỉ tiêu tăng trường ở mức cao. Về chủ quan, trong quá trình tổ chức xây dựng báo cáo, cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch tỉnh, các chuyên gia tư vấn lại chưa tính toán đến các biến cố an ninh, chính trị, kinh tế trên thế giới và khu vực sẽ xẩy ra trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, đặc biệt là khủng hoảng tài chính, tiền tệ năm 2008 -2009; vấn đề chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, nạn khủng bố xẩy ra nhiều nơi; vấn đề lây lan nhanh các bệnh nan y, HIV – AIDS, bệnh gia súc, gia cầm… đã tác động không nhỏ đến an ninh, an toàn, sức khỏe và tài chính của khách làm cho nhu cầu đi du lịch giảm trong các năm thực hiện quy hoạch dẫn đến lượng khách du lịch tăng giảm không đều ảnh hưởng đến phát triển du lịch thế giới, trong đó có Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng nên khi xem xét hiện trạng cho thấy các chỉ tiêu đặt ra không đạt như dự kiến.
    Hiện nay, kinh tế nước ta hòa nhập toàn diện sâu rộng với thị trường quốc tế và khu vực, đặc biệt là trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới cuộc cạnh tranh trên thị trường sẽ xảy ra gay gắt hơn bao giờ hết; không chỉ xảy ra trên thị trường quốc tế mà còn trong thị trường nội địa, không chỉ một phạm vi, một địa bàn, một tỉnh mà lan tỏa ra trên diện rộng, nhiều lĩnh vực sẽ tác động và thách thức đến phát triển bền vững du lịch tỉnh Kiên Giang.
    Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang là tận dụng những tiềm năng lợi thế và thời cơ thuận lợi để phát triển du lịch mang tính lâu dài, bền vững và thực sự đưa ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là cần phải tính toán lại các chỉ tiêu dự báo về phát triển du lịch, xây dựng các định hướng phát triển ngành và đề xuất các giải pháp cụ thể để góp phần đẩy mạnh ngành du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển để trở thành một tỉnh có du lịch phát triển nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xuất phát từ mục đích đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang đã phối hợp với Viện NCPT Du lịch – Tổng cục Du lịch xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2- Căn cứ pháp lý xây dựng Quy hoạch.
    – Luật Du lịch đã được Quốc hội thông qua và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch;
– Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, X và XI.
– Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội.
– Nghị quyết hội nghị lần 4 BCH Trung ương Đảng khoá 10 về chiến lược biển Việt Nam đến 2020.
– Nghị quyết 27/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 4 BCH Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến 2020.
– Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg chính phủ ban hành ngày 22 tháng 7 năm 2002 phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam;
– Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
– Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 – 2010;
– Đề án phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020
– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang;
– Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND, ngày 09.7.2010 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu và đinh hướng phát triển QHTTPT kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020
– Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh Kiên Giang đến 2020;
– Quyết định 14/2009/QĐ – UB ngày 15 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về quản lý quy hoạch;
–  Điều chỉnh Quy hoạch TTPTDL tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2001 – 2010;
– Quy hoạch các ngành, thị xã, thị trấn và các huyện tỉnh Kiên Giang;

3- Phạm vi nghiên cứu, qui mô của Quy hoạch:
3.1. Về không gian:
    Nghiên cứu điều kiện tự nhiên có liên quan đến toàn bộ phạm vi lãnh thổ tỉnh Kiên Giang với diện tích tự nhiên là 3.346 km2, với số dân là 1.708 ngàn người. Căn cứ vào QHTTPTKTXH thì đến năm 2020, Phú Quốc sẽ trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, vì vậy trong báo cáo phân tích, đánh giá riêng hai địa bàn Phú Quốc và Kiên Giang (phần đất liền) để phục vụ cho việc xây dựng định hướng phát triển.
3.2. Về thời gian:
    Tập trung nghiên cứu hiện trạng phát triển trong giai đoạn 2005 – 2010 (vì số liệu được địa phương cập nhật tương đối đầy đủ) và xây dựng định hướng phát triển du lịch tính đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

4- Mục tiêu và nhiệm vụ:
4.1. Mục tiêu:
1- Cụ thể hóa các chỉ tiêu & nhiệm vụ đã đặt ra trong Quy hoạch Tổng thể Phát triển KT-XH của tỉnh đến 2020 có liên quan đến phát triển du lịch.
2- Cập nhật, đánh giá hiện trạng phát triển du lịch và xây dựng các chỉ tiêu phát triển, định hướng phát triển không gian du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế trên địa bàn để du lịch tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững.
4.2. Nhiệm vụ:
    – Xác định vị trí, vai trò của Kiên Giang đối với phát triển du lịch và đánh giá nguồn lực, hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang.
    – Xây dựng các chỉ tiêu phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
    – Xây dựng định hư¬ớng tổ chức không gian lãnh thổ phát triển du lịch với các điểm, khu, tuyến, sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Kiên Giang và các dự án ưu tiên đầu tư du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
   – Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch và tổ chức thực hiện Quy hoạch.

5. Bố cục của dự án.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu, tài liệu tham khảo, nội dung gồm 03 chương:
Chương thứ nhất: Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch Tỉnh Kiên Giang.
Chương thứ hai: Định hướng phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Chương thứ ba: Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch và phát triển du lịch

 

Bài cùng chuyên mục