Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Phối hợp với Ngân hàng Thế giới khảo sát tình hình du lịch Việt Nam

worldbank-logo Từ ngày 20-24/8/2018, đại diện cho Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch phối hợp với chuyên gia của Ngân hàng Thế giới thực hiện chuyến công tác khảo sát tình hình ngành Du lịch Việt Nam tại một số trung tâm du lịch lớn của cả nước. Ngân hàng Thế giới (WB) có kế hoạch hợp tác với Tổng cục Du lịch cùng thực hiện dự án phân tích, đánh giá về du lịch Việt Nam để thu thập dữ liệu cho Báo cáo chuyên đề về du lịch Việt Nam dự kiến công bố vào tháng 12/2018. Trong chuyến công tác này, chuyên gia của WB cũng đồng ý hỗ trợ kỹ thuật Viện NCPT Du lịch trong một số nội dung về phân tích năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các quốc gia lân cận trong khu vực và trên thế giới, góp phần xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

   Đoàn đã có các buổi làm việc và trao đổi, phỏng vấn sâu với các cơ quan quản lý về du lịch ở Trung ương và địa phương, bao gồm: Tổng cục Du lịch, Viện NCPT Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các Sở Du lịch Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, các chuyên gia đã có nhận định tổng quan về du lịch Việt Nam về tiềm năng, thực trạng, xu thế phát triển, những đề án, dự án đang thực hiện và những thách thức, khó khăn của ngành Du lịch trong giai đoạn hiện nay. Nổi bật là các vấn đề đặt ra trong đáp ứng với mức tăng trưởng nhanh chóng của ngành Du lịch, nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Cụ thể, vấn đề phân tích năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, kỳ vọng phát triển trong tương lai cần được xem xét trong mối tương quan với sự phát triển du lịch của các quốc gia cạnh tranh láng giềng; vấn đề nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, bảo vệ hiệu quả tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa để phát triển bền vững; xử lý rác thải, tính toán sức chứa và tác động môi trường cũng được đặt ra.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra những phản biện và những khó khăn có thể xảy ra trong tương lai nếu việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiếu quy hoạch, hoặc nguồn khách sẽ ảnh hưởng tới phát triển thị trường, sản phẩm, chất lượng dịch vụ ra sao; kế hoạch quản lý các hình thức kinh doanh lưu trú trên nền tảng kinh tế chia sẻ  của các địa phương.  
   Các thông tin thu nhận được qua chuyến công tác sẽ là tài liệu hữu ích để chuyên gia WB xây dựng các báo cáo phân tích, góp phần tích cực vào việc xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn mới.

Một số hình ảnh:

worldbank-2018 1

Đoàn công tác làm việc với Tổng cục Du lịch

 worldbank-2018 2

Đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Du lịch Việt Nam

worldbank-2018 3

Đoàn công tác làm việc với Sở Du lịch Hà Nội

worldbank-2018 4

Đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Du lịch TP.HCM

worldbank-2018 5

Đoàn công tác làm việc tại Viện NCPT Du lịch

Chiến Thắng

Bài cùng chuyên mục