Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Sáng ngày 11/11/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển (NCPT) Du lịch. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Đại diện Văn phòng thuộc Tổng cục Du lịch; Lãnh đạo Viện NCPT Du lịch cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, Công đoàn và Đoàn thanh niên của Viện cũng tham dự buổi làm việc.

Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn tóm tắt những kết quả công việc nổi bật của Viện

Báo cáo tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tóm tắt những kết quả công việc nổi bật của Viện trong thời gian qua. Theo đó, Viện đã thực hiện những hoạt động chuyên môn về nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển du lịch góp phần quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và phát triển của ngành cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Viện. Ngoài ra, Viện cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; Chương trình trọng điểm, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ môi trường; nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về Du lịch; Công tác hợp tác trong nước và quốc tế; Công tác đào tạo; Tư vấn xây dựng các đề án phát triển du lịch của địa phương…

Tại buổi làm việc, các cán bộ của Viện NCPT Du lịch cũng nêu một số khó khăn, thách thức như thiếu trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu; đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc; đời sống và thu nhập của cán bộ viên chức và người lao động của Viện còn chưa đảm bảo, chưa có cơ chế tạo động lực thu hút nhân lực và nâng cao tinh thần làm việc trong công tác nghiên cứu khoa học…

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy đánh giá cao sự nỗ lực và tâm huyết đối với công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của Viện. Những kết quả nghiên cứu khoa học của Viện đã giúp tham mưu cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch trong công tác hoạch định chính sách phục vụ quản lý nhà nước về du lịch; Trong đó, đặc biệt, các sản phẩm nghiên cứu của Viện đã góp phần tham mưu trong việc xây dựng Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phó Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo Viện NCPT Du lịch cần chủ động nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, theo chủ trương và tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch. Từ đó xây dựng kế hoạch nghiên cứu và định hướng hoạt động của Viện trong bối cảnh hiện nay phù hợp với điều kiện và nguồn nhân lực hiện có, tránh tình trạng thụ động, chờ nhận việc. Viện cần phối hợp với các đơn vị, các Vụ chức năng của Tổng cục Du lịch trong các công việc chung của ngành, không ngừng nâng cao vị thế và công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Viện chú trọng việc xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ kế cận, nâng cao chất lượng cán bộ chuyên môn, có cơ chế đãi ngộ hợp lý nhằm khuyến khích các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học và l lĩnh vực chuyên môn. Phó Tổng cục trưởng đồng ý sẽ dành nhiều thời gian quan tâm hơn và đồng hành cùng với Viện trong các công việc chung của ngành và địa phương.
Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Viện NCPT Du lịch xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với Quyết định số 1517/QĐ-TCDL ngày 22/10/2021 của TCDL về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch, Trung tâm thông tin du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Đề xuất phương án kiện toàn lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và kế hoạch tuyển dụng biên chế cho vị trí việc làm còn thiếu.

Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn đã phát biểu cảm ơn sự chỉ đạo sát sao và đúng đắn của Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy đối với Viện NCPT Du lịch, thể hiện sự quyết tâm sẽ thực hiện những yêu cầu mà lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và tạo điều kiện của cơ quan cấp trên để Viện có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành./.

Hoàng Anh

Bài cùng chuyên mục