Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Phiên họp lần thứ 22 của UNWTO: Du lịch là ngành đóng góp chính cho các mục tiêu phát triển bền vững

unwto-27-9-2017    Từ ngày 13-16/9/2017, phiên họp cấp cao lần thứ 22 của Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hiệp quốc (UNWTO) đã diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc. 

   Ngày 15/9/2017, Đại hội đồng đã phê duyệt Công ước Khung của UNWTO về Đạo đức Du lịch. Mục tiêu của Công ước Khung nhằm “thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, bền vững và có thể tiếp cận toàn cầu thông qua việc thực hiện các nguyên tắc đạo đức trong du lịch” và thừa nhận du lịch là “yếu tố phát triển bền vững”.
   Đặc biệt, ngày 16/9/2017, các quốc gia thành viên của UNWTO đã thông qua tuyên bố Thành Đô: “Du lịch và các mục tiêu phát triển bền vững: Hành trình đến 2030”. Tuyên bố đưa ra các khuyến nghị với chính phủ, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan cần xây dựng phương pháp lồng ghép du lịch và các mục tiêu phát triển bền vững vào các chính sách, sáng kiến, dự án và nghiên cứu nhằm thúc đẩy vai trò của du lịch trong việc hoạch định chính sách bao trùm và toàn diện.
   Mặc dù một số SDG có đặc trưng về đóng góp của ngành Du lịch như SDG8 (việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế), SDG12 (sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm) và SDG 14 (cuộc sống dưới nước) nhưng Tuyên bố này xác định rằng du lịch có tiềm năng đóng góp vào tất cả 17 SDG.
Chương trình nghị sự đến năm 2030 vì Phát triển bền vững nhằm mục tiêu xóa đói, nghèo và bất bình đẳng trên toàn cầu, đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau được 193 quốc gia thông qua ngày 25/9/2015 tại Liên hiệp quốc. Nghị trình 2030 là một bước ngoặt đánh dấu thành tựu, đảm bảo đạt được tầm nhìn chung toàn cầu hướng tới sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

 

   1. http://planeta.com/wtd2017/
   2. http://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm

 

Tin: Chiến Thắng

Bài cùng chuyên mục