Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến 2030

   SonTraNgày 09/11/2016 Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển Khu du lịch Quốc gia (DLQG) Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến 2030 theo Quyết định số: 2163/QĐ-TTg. Quy hoạch do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch nghiên cứu, xây dựng.

   Theo đó, mục tiêu phát triển là đến 2030 Khu DLQG Sơn Trà thành trung tâm Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước, là một điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường bộ và đường biển quốc gia. Chỉ tiêu khách du lịch được đặt ra đến năm 2030, đón trên 4,6 lượt khách với mức tổng thu tương ứng đạt 4.300 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 2.800 lao động trực tiếp. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Quy hoạch đã đưa ra 6 định hướng và 8 nhóm giải pháp lớn.

       Chi tiết Quyết định phê duyệt: QD_2163_TTPD_SonTra.pdf

   Toàn văn Báo cáo tổng hợp Quy hoạch: http://itdr.org.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/1307-quy-hoach-tong-the-phat-trien-khu-du-lich-quoc-gia-son-tra-thanh-pho-da-nang-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030.html

Thái Hà, Phòng QLKH&HTQT

Bài cùng chuyên mục