Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  DBP-PK  Ngày 24/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1465/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

    Theo đó, quan điểm phát triển là:

     Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ – Pá Khoang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao, trên cơ sở khai thác các giá trị lịch sử hào hùng của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đặc trưng về sản phẩm du lịch góp phần tạo dựng thương hiệu của khu du lịch; đi đôi với chú trọng khai thác các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số và các giá trị sinh thái núi rừng Tây Bắc để đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

      Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ – Pá Khoang bền vững gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị Di tích dịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

     Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ – Pá Khoang để góp phần khắc phục tính thời vụ trong hoạt động du lịch của địa phương; đồng thời giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và xóa đói giảm nghèo.

     Đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ – Pá Khoang…

Với mục tiêu phát triển đến năm 2020: phát triển Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ – Pá Khoang cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030 thực sự trở thành Khu DLQG với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc gắn liền với các giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên phủ, Hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa – lịch sử Mường Phăng để đưa Khu DLQG này trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế – xã hội tỉnh Điện Biên, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và cả nước bền vững.

   Toàn văn Quyết định số 1465/QĐ-TTg: 1465.qd-ttg_25.8.2015.pdf

   Toàn văn báo cáo tổng hợp sẽ được đăng tải trong thời gian sớm nhất.

 

Bài cùng chuyên mục