Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Phê duyệt Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

 Dean SPDTDBSCL-1  Ngày 23/01/2015 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, đề án do Viện NCPTDL, Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng.

   Toàn văn quyết định: QD-SPDTvungDBSCL.pdf   

   Toàn văn báo cáo tổng hợp đề án: Dean_SPDTDBSCL.pdf

  

   

 

Bài cùng chuyên mục