Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Một số tác động từ hội nhập ASEAN và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu phát triển du lịch”

2015 12 29 Giang1    Nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch phê duyệt, ngày 29/12/2015 Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Một số tác động từ hội nhập ASEAN và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu phát triển du lịch”, do CN. Hà Thị Hương Giang là chủ nhiệm đề tài.
   Tham dự cuộc họp có TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng – chủ tịch Hội đồng, chủ trì cùng toàn thể các thành viên Hội đồng theo QĐ số 81/QĐ-VNCPTDL ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.
   Kết cấu của đề tài bao gồm 03 chương:
Chương 1. Tổng quan về hội nhập ASEAN trong lĩnh vực du lịch
Chương 2. Một số tác động từ hội nhập ASEAN tới du lịch Việt Nam
Chương 3. Những vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập
  Với mục tiêu nghiên cứu tác động từ hội nhập ASEAN đối với thị trường, sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, qua đó làm rõ được những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp trong nghiên cứu phát triển du lịch ở Việt Nam thời gian tới, đề tài đã triển khai các nội dung nghiên cứu và tổng hợp báo cáo theo 3 chương đã đề cập.

2015 12 29 Giang

   Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đạt được; tiếp thu và trả lời các ý kiến đánh giá, nhận xét, câu hỏi đặt ra của ủy viên phản biện và các thành viên trong hội đồng. Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm thực hiện đề tài, cho rằng đây là đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn, đáp ứng đầy đủ các quy định yêu cầu đối với một đề tài cấp cơ sở. Kết quả 5/5 thành viên trong hội đồng đồng ý đề tài được thông qua và công nhận loại “Khá”.

Bài cùng chuyên mục