Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xanh trong hoạt động du lịch tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình”

2015 12 29 nhe1   Thực hiện quyết số 78/QĐ-VNCPTDL của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch về việc thành lập hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở, ngày 29/12/2015, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đã tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xanh trong hoạt động du lịch tại khu du lịch Hồ Hòa Bình”, CN. Bùi Thị Nhẹ – Nghiên cứu viên Phòng Chiến lược và Chính sách du lịch là chủ nhiệm Đề tài.
   TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là chủ tịch hội đồng, chủ trì buổi thậm định, tham dự buổi thẩm định còn có đầy đủ các thành viên hội đồng thẩm định tại quyết định số 78/QĐ-VNCPTDL.

2015 12 29 nhe

   Đề tài được bố cục theo hình thức truyền thống gồm ba phần: phần 1 là cơ sở lý luận về công nghệ xanh trong hoạt động du lịch, kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế trong ứng dụng công nghệ xanh trong hoạt động du lịch, phần hai Đề tài đi vào nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ xanh tại Khu du lịch hồ Hòa Bình, phần 3 là một số giải pháp, kiến nghị để ứng dụng công nghệ xanh trong các hoạt động du lịch tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình.
    Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm: thu thập tài liệu, tổng hợp phân tích dữ liệu và phương pháp chuyên gia. Các thành viên của hội đồng thẩm định đã đánh giá đây là Đề tài được thực hiện nghiêm túc, công phu, hoàn toàn đáp ứng đủ các quy định yêu cầu đối với một Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Kết quả 5/5 thành viên trong hội đồng đồng ý Đề tài được thông qua và công nhận loại “Khá”. Nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng để gia tăng giá trị khoa học và thực tiễn của Đề tài và hoàn thiện một số nội dung theo quy định.

Bài cùng chuyên mục