Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu KHCN 2017-2018 “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam”

    Ngày 14/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) làm chủ tịch Hội đồng, các thành viên bao gồm: TS. Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ KHCNMT (Bộ VHTTDL) – Phó Chủ tịch, TS.Nguyễn Văn Lưu, Chuyên gia du lịch – Phản biện 1; PGS.TS. Lê Anh Tuấn – Phản biện 2, TS. Đỗ Cẩm Thơ, Tổng cục Du lịch – Ủy viên; TS. Trần Huy Đức, Trường ĐH Kinh tế quốc dân – Ủy viên; ThS. Nguyễn Hoàng, Handspand Travel – Ủy viên. Đến dự buổi nghiệm thu, còn có sự góp mặt của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL), đại diện cơ quan chủ trì thực hiện, các cán bộ tham gia thực hiện đề tài.

dldothi-capbo-2018
TS. Nguyễn Trùng Khánh – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) chủ tịch Hội đồng

   Sau khi nghe trình bày, Hội đồng đánh giá đây là đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc đạt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra; một số kết quả đáng ghi nhận của đề tài như: có lượng tư liệu, số liệu điều tra khá phong phú, có độ xác thực và tin cậy, đưa ra cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch đô thị và sản phẩm du lịch đô thị của một số nước trên thế giới, đánh giá đc thực trạng sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam và đưa ra được các định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đô thị tại Việt Nam.
   Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung sau: đề xuất tiêu chí các đô thị đủ điều kiện để phát triển du lịch đô thị ở Việt Nam, đề nghị bổ sung điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với thực tiễn, các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch du lịch đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư,…
   Sau khi nghe ý kiến giải trình của chủ nhiệm đề tài, hội đồng nghiệm thu tổ chức họp kín và chủ tịch Hội đồng kết luận thống nhất thông qua đề tài và xếp loại Đạt, đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài hoàn thiện, chỉnh sửa theo Kết luận của Hội đồng, nộp lại Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường để hoàn tất cả thủ tục theo quy định./.

Thanh Hiền

Bài cùng chuyên mục