Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Một số chỉ tiêu thống kê du lịch Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015

    Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của độc giả về tình hình phát triển du lịch Việt Nam thời gian qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổng hợp một số chỉ tiêu thống kê du lịch Việt Nam giai đoạn 2005-2015, bao gồm: Số lượt khách du lịch quốc tế, Khách du lịch nội địa, Tổng thu từ khách du lịch, Số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế, Số lượng cơ sở lưu trú du lịch.

 

1. Khách du lịch quốc tế giai đoạn 2005-2015

Đơn vị: nghìn lượt khách; %

Chỉ tiêu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Khách quốc tế

3.477.500

3.583.486

4.229.349

4.235.792

3.747.431

5.049.855

Tốc độ tăng trưởng

3,05

18,02

0,15

-11,5

34,76

 

 

 

  

 

 

 

Chỉ tiêu

2011

2012

2013

2014

2015

Khách quốc tế

6.014.032

6.847.678

7.572.352

7.874.312

7.943.651

Tốc độ tăng trưởng

19,09

13,86

10,58

3,99

0,88

 

 

 

 

 

 

 

2. Khách du lịch nội địa giai đoạn 2005-2015

Đơn vị: nghìn lượt khách; %

Chỉ tiêu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Khách nội địa

16.100

17.500

19.200

20.500

25.000

28.000

30.000

32.500

35.000

38.500

57.000

Tốc độ tăng trưởng

11,0

8,7

9,7

6,8

22,0

12,0

7,1

8,3

7,7

10,0

48,0

 

3. Tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2005-2015

 Đơn vị: nghìn tỷ đồng; %

Chỉ tiêu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tổng thu từ khách du lịch

30,00

51,00

56,00

60,00

68,00

96,00

130,00

160,00

200,00

230,00

337,83*

Tốc độ tăng trưởng

15,4

70,0

9,8

7,1

13,3

41,2

35,4

23,1

25,00

15,0

* Theo phương pháp thống kê mới

4. Doanh nghiệp (DN) lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2015

 

Loại hình

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DN nhà nước

119

94

85

69

68

58

13

9

9

8

7

Trách nhiệm hữu hạn

222

276

350

389

462

527

621

731

845

949

1.012

Cổ phần

74

119

169

227

249

285

327

371

428

474

475

DN tư nhân

3

4

4

4

4

5

4

6

8

9

10

Liên doanh

10

11

12

12

12

13

15

15

15

15

15

Tổng số

428

504

620

701

795

888

980

1.132

1.305

1.456

1.519

 

5. Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2007-2015

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Tổng số

9.000

180.051

10.400

207.014

10.900

215.000

12.000

235.000

Khách sạn 5 sao

25

7.167

31

8.196

35

8.810

43

10.756

Khách sạn 4 sao

76

9.472

90

10.950

95

11.628

110

13.493

Khách sạn 3 sao

155

11.260

175

12.524

184

13.168

235

16.353

Khách sạn 2 sao

590

24.041

710

27.300

780

28.700

920

35.931

Khách sạn 1 sao

632

16.976

850

19.000

935

19.850

1.373

16.649

Cơ sở lưu trú Đạt chuẩn

2.830

42.697

3.000

44.030

3.300

45.530

   

 

 

                   

2011

2012

2013

2014

2015

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Số cơ sở

Số buồng

Tổng số

13.000

265.000

13.500

285.000

15.120

324.800

16.000

332.000

18.800

355.000

Khách sạn 5 sao

48

12.121

55

13.767

64

15.385

72

17.659

91

24.212

Khách sạn 4 sao

126

15.517

142

17.550

159

20.270

187

22.569

215

27.379

Khách sạn 3 sao

273

18.990

314

21.888

375

26.347

381

26.500

441

30.737

Khách sạn 2 sao

972

35.600

1.070

38.000

1.200

42.250

1.250

43.750

1.356

45.850

Khách sạn 1 sao

1.626

30.000

1.800

34.000

2.500

47.000

3.200

60.000

3.257

60.700

Cơ sở lưu trú Đạt chuẩn

           

5.000

45.367

6.000

47.000

Khu Căn hộ DL cao cấp

   

6

1006 căn hộ

7

1212 căn hộ

9

1.426 căn hộ

7

1.000 căn hộ

Làng Du lịch 3 sao

   

1

62

1

62

1

62

1

62

Biệt thự cao cấp

   

1

8

1

8

1

8

1

8

 

Tổng hợp theo số liệu của Tổng cục Du lịch

logoVien

Bài cùng chuyên mục