Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

“Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế”

CaHue13Đó là chủ đề hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức ngày 20/7 với sự tham dự của các giảng viên Học viện Âm nhạc Huế và các nhà nghiên cứu.

Từ trước đến nay, chưa có một công trình chuyên biệt nào về ca Huế được công bố dưới hình thức xuất bản như một công trình nghiên cứu âm nhạc học. Một số bài báo và tạp chí trong nước khi khảo cứu, giới thiệu về ca Huế đều xem xét ca Huế trên lĩnh vực dân tộc học, văn hóa học, sử học… còn nghiên cứu về âm nhạc học và dân tộc nhạc học rất hiếm.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ giá trị nghệ thuật, nguồn gốc, quá trình phát triển, giao thoa và tiếp biến cũng như sự tương đồng của ca Huế với các loại hình âm nhạc khác, vai trò của ca Huế trong nền âm nhạc truyền thống Việt Nam nói chung, Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phụ cận nói riêng.

Một số đại biểu cũng đã đánh giá lại thực trạng của ca Huế trong giai đoạn hiện nay, sự biến đổi về môi trường và đặc điểm diễn xướng – vấn đề quan trọng trong việc bảo tồn di sản ca Huế. Hiện nay, môi trường, không gian trình tấu của ca Huế truyền thống đã dần mai một và chuyển biến qua nhiều môi trường mới, các nghệ nhân cũng dần già ra đi, việc bảo tồn, phát huy giá trị ca Huế trong cộng đồng dân tộc và quốc tế theo hướng bản sắc, bền vững cần có kế hoạch rõ ràng nhằm quảng bá giá trị nghệ thuật ca Huế cũng như xác định các điều kiện căn bản để đệ trình UNESCO công nhận ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu thế giới./.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Bài cùng chuyên mục