Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khảo sát về các công cụ đánh giá chất lượng hoạt động du lịch

   Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục du lịch, Viện NCPTDL chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng chương trình quản lý chất lượng du lịch” thuộc chương trình hành động quốc gia về du lịch.

   Sau khi nghiên cứu, chúng tôi xây dựng ra bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện đánh giá, kiểm soát chất lượng của 06 lĩnh vực du lịch. Kính đề nghị quý độc giả, những thành viên tâm huyết với sự phát triển du lịch Việt Nam cho ý kiến góp ý để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện từng bước phổ biến kết quả nghiên cứu này.

  Trân trọng cảm ơn!

1. Các tiêu chí và hướng dẫn thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở mua sắm

 

 

 

Bài cùng chuyên mục