Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách quốc tế đến nước ta tháng 01 và tháng 2 năm 2012

 

1./Khách quốc tế đến nước ta tháng 01/2012

Khách quốc tế đến nước ta tháng 01/2012 ước tính đạt 630 nghìn lượt người, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 365 nghìn lượt người, tăng 21,6%; đến vì công việc đạt 110 nghìn lượt người, tăng 61,9%; thăm thân nhân đạt 120 nghìn lượt người, tăng 15,3%; khách đến với mục đích khác đạt 35 nghìn lượt người, tăng 7,5%.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta trong tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2011 là: Trung Quốc đạt 147,7 nghìn lượt người, tăng 93,4%; Hàn Quốc đạt 60,6 nghìn lượt người, tăng 17%; Hoa Kỳ đạt 59,3 nghìn lượt người, tăng 26,8%; Nhật Bản đạt 56,9 nghìn lượt người, tăng 26,2%; Đài Loan đạt 43,5 nghìn lượt người, tăng 65,3%; Cam-pu-chia đạt 42,1 nghìn lượt người, tăng 95%; Pháp đạt 25,3 nghìn lượt người, tăng 33,3%; Ma-lai-xi-a đạt 20,8 nghìn lượt người, tăng 18,3%; Anh đạt 17,9 nghìn lượt người, tăng 39,7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khách quốc tế đến nước ta tháng 02/2012

Bài cùng chuyên mục