Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014, khách du lịch nội địa 2013-2014

   Năm 2013 – 2014, Tổng cục Du lịch đã tiến hành điều tra khách du lịch nội địa lần hai, sau lần đầu được tổ chức vào năm 2006 – 2007. Số liệu điều tra thống kê thu được nhằm góp phần tính toán hai chỉ tiêu của ngành Du lịch là số lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch nội địa; đồng thời kết hợp với nguồn thông tin hiện có, bổ sung số liệu cho việc tính toán suy rộng tổng thu của hoạt động du lịch, chỉ tiêu bình quân, cơ cấu giữa số lượng khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú và khách tham quan trong ngày. Với mục tiêu phổ biến rộng rãi kết quả cuộc điều tra phục vụ cho công tác nghiên cứu, quản lý ngành, Tổng cục Du lịch, trực tiếp là Trung tâm thông tin du lịch đã biên soạn cuốn “Kết quả điều tra khách du lịch nội địa năm 2013 – 2014”.

   Cùng với ấn phẩm này, ấn phẩm: “Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014” cũng đã được biên soạn và xuất bản sau khi tổ chức điều tra khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014. Kết quả của cuộc điều tra này đã từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống kê du lịch quốc gia theo mô hình Tài khoản vệ tinh du lịch như Tổ chức Du lịch thế giới đã khuyến nghị, hơn thế nữa nâng cao chất lượng những chỉ tiêu thống kê quốc gia về du lịch, phục vụ cho việc xác định đóng góp của du lịch vào GDP và các chỉ số kinh tế du lịch khác, tạo cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển của ngành Du lịch.

   Quý độc giả quan tâm có thể tham khảo hai ấn phẩm này tại Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

BiasachKQĐTnoidia2 BiasachKQĐTquocte2

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục