Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Họp thảo luận về mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày 25/8/2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức buổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh (TTX) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, một trong những kết quả đầu ra quan trọng cần đạt được của đề tài NCKH&CN cấp Bộ “Mô hình phát triển du lịch theo hướng TTX vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”. Buổi thảo luận nhằm đóng góp ý kiến giúp Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện nội dung trước khi tổ chức hội thảo, đây cũng là buổi sinh hoạt khoa học hữu ích nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ nghiên cứu của Viện. Buổi họp do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì và có sự tham gia đầy đủ của các Lãnh đạo Viện, các cán bộ nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài, thông qua hình thức họp trực tuyến do yêu cầu giãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
ThS. Nguyễn Thị Lan Hương – chủ nhiệm đề tài trình bày các nội dung gồm căn cứ lý thuyết, tiêu chí, mô hình kinh nghiệm để xây dựng mô hình phát triển du lịch theo hướng TTX của vùng DHNTB; thực trạng phát triển kinh tế, thực trạng phát triển du lịch trên vịnh Xuân Đài và trên cơ sở đó đề xuất mô hình riêng cho Vịnh Xuân Đài, Phú Yên.
Chủ nhiệm đề tài cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu, giới thiệu và áp dụng thử nghiệm mô hình tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên vào tháng 4/2021. Mô hình đưa ra tại buổi hội họp đã được hoàn thiện, chỉnh sửa sau khi đi giới thiệu, áp dụng thử tại địa phương và xin ý kiến các thành viên đề tài. Một số nội dung chủ nhiệm xin ý kiến các chuyên gia trong Viện gồm: mô hình phát triển du lịch theo hướng TTX của Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và mô hình cho vịnh Xuân Đài và triển khai áp dụng mô hình hiệu quả nhất.

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ nhiệm đề tài trình bày mô hình TTX vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Sau khi nghe bài trình bày, đại biểu tham gia đều đánh giá đây là mô hình khá hoàn chỉnh, dễ hiểu, có đầy đủ các căn cứ, tiêu chí và áp dụng mô hình kinh nghiệm hợp lý có nhiều điểm tương đồng. Bên cạnh đó, đại biểu cũng có ý kiến đóng góp cho Ban chủ nhiệm nhằm hoàn thiện cho mô hình như:
– Tầng 1: cần làm rõ đầu vào “đóng góp vào du lịch”
– Tầng 2:
+ Bổ sung thêm môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa; gộp môi trường xã hội và văn hóa; gộp môi trường kinh tế và môi trường khoa học công nghệ thành môi trường kinh tế kỹ thuật.
+ Trong 07 hành động, cần cân nhắc lại thứ tự ưu tiên (cách đánh số thứ tự) của các hành động cần gắn với các đặc trưng, đặc thù của Vùng.
+ Xem xét lại hành động 01 và 02 đối với mô hình riêng tại vịnh Xuân Đài.
+ Xem xét bổ sung thêm hành động: Đào tạo nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương.
– Tầng 3: “Thích ứng với biến đổi khí hậu, ít phát thải” nên tìm từ khóa mang tính bao trùm kết quả đạt được của mô hình.
Bên cạnh đó, một số ý kiến đóng góp cho việc triển khai áp dụng mô hình phát triển du lịch TTX tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên cần đưa kiến nghị thành lập Ban quản lý – đơn vị giám sát để việc triển khai áp dụng mô hình được đồng bộ; có để đánh giá được kết quả cần có thời gian thực hiện nhưng trước mắt cần có sự đồng ý của địa phương về mô hình đề xuất của đề tài…

Các chuyên gia của Viện đóng góp ý kiến tại buổi họp thảo luận trực tuyến 

Kết thúc buổi thảo luận, Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao và hoan nghênh nỗ lực của nhóm nghiên cứu, đề tài mới và khó nhưng ban chủ nhiệm đã áp dụng cơ sở lý luận về tăng trưởng xanh của đề tài nghiên cứu trước và học tập các mô hình tốt trên thế giới đề xuất được mô hình phát triển du lịch theo hướng TTX cho Vùng và cho vịnh Xuân Đài. Viện trưởng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu có chọn lọc các ý kiến, để hoàn thiện chỉnh sửa mô hình cho phù hợp, chuẩn bị tốt cho buổi Hội thảo xin ý kiến sắp tới./.

Thanh Hiền

Bài cùng chuyên mục