Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Họp thẩm định Thuyết minh NVTX theo chức năng năm 2019 của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (gọi tắt là nhiệm vụ TXTCN) của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đề xuất thực hiện hàng năm nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện; phục vụ công tác tư vấn, tham mưu cho các đơn vị quản lý của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết do Lãnh đạo Tổng cục Du lịch trực tiếp đặt hàng. Trong 5 năm trở lại đây, Viện đã thực hiện 34 nhiệm vụ, với các nội dung chủ yếu gồm Nhóm nghiên cứu cơ bản; Nghiên cứu phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển chung của ngành du lịch; Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn phục vụ quản lý nhà nước về Du lịch; Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng thông tin khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; Tổ chức Diễn dàn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến du lịch. Năm 2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được giao thực hiện 07 nhiệm vụ TXTCN theo Quyết định số 160/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm: (1) Phân tích, đánh giá mô hình quản lý khu du lịch; (2) Áp dụng mô hình (phương pháp) tính toán sức chứa của khu du lịch, nghiên cứu cụ thể tại khu du lịch Cát Bà; (3) Phân tích sự dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế tại Tp. Đà Nẵng và Tp. Nha Trang; (4) Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển du lịch golf ở Việt Nam; (5) Tổ chức Hội thảo khoa học về phát triển du lịch; (6) Triển khai hợp tác với Viện Nghiên cứu Văn hóa Du lịch Hàn Quốc; (7) Nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ về du lịch năm 2019.

Ngày 05/4/2019, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội đồng thẩm định (Hội đồng) thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ TXTCN năm 2019 của Viện. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng là đại diện các Vụ thuộc Tổng cục Du lịch. Tham gia buổi thẩm định còn có TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và các chủ nhiệm nhiệm vụ, cán bộ phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế và các cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp, thông qua nội dung, cách thức buổi làm việc. Theo đó, các chủ nhiệm trình bày sơ lược một số nội dung nghiên cứu của từng nhiệm vụ và xin ý kiến của từng thành viên trong Hội đồng.

ThS. Nguyễn Hoàng Mai – chủ nhiệm nhiệm vụ TXCTN trình bày tại buổi họp

Hội đồng nhận thấy các nhiệm vụ TXTCN của Viện đều bám sát yêu cầu thực tế, có tính cấp thiết và là những xu hướng mới trong du lịch cần được nghiên cứu và giải quyết. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra một số đóng góp như: Trong thuyết minh của các nhiệm vụ cần phải có chi tiết những nội dung thực hiện để làm căn cứ dự toán kinh phí; Nêu rõ phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, bám sát theo kết quả nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định 160/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2019; Thống nhất sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ…
Kết luận buổi họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu đơn vị chủ trì chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ TXTCN theo các ý kiến của Hội đồng, khẩn trương trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng./.

Thanh Hiền

Bài cùng chuyên mục