Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Họp thẩm định nội dung thuyết minh, dự toán các đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016

   Hopthamdinh 2016Triển khai thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016, căn cứ Quyết định số 17/QĐ-VNCPTDL của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch về việc phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, Viện NCPTDL đã thành lập các Hội đồng thẩm định nội dung thuyết minh, dự toán các đề tài. Mỗi Hội đồng thẩm định đều có sự tham gia của các thành viên thuộc Hội đồng khoa học & công nghệ Viện NCPTDL là những chuyên gia trong các lĩnh vực thuộc phạm vi các đề tài.

   Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Viện NCPTDL đã tổ chức các cuộc họp thẩm định nội dung thuyết minh, dự toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp năm 2016. Tham dự cuộc họp có TS. Trương Sỹ Vinh – Phó viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học làm chủ tọa, TS. Đỗ Thị Thanh Hoa – Phó viện trưởng, Phó chủ tịch hội đồng khoa học, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL), đại diện vụ Kế hoạch Tài chính (TCDL), các thành viên trong Hội đồng khoa học Viện và các cá nhân được giao chủ trì nhiệm vụ.

  Năm 2016, Viện NCPTDL tiếp tục được Bộ VHTTDL và TCDL phê duyệt thực hiện 04 đề tài NCKH cấp cơ sở, cụ thể:
   1. Nghiên cứu những xu hướng mới của thị trường trong tiêu dùng du lịch.
   2. Nghiên cứu đánh giá tác động của đường cao tốc đến sự phát triển du lịch bền vững của các tỉnh miền núi phía Bắc
   3. Nghiên cứu bảo tồn làng chài ven biển miền Trung phục vụ phát triển du lịch.
   4. Nghiên cứu đề xuất một số định hướng giải pháp phát triển sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.
   Tại cuộc họp thẩm định, đa số các đại biểu tham dự  đánh giá cao nội dung thuyết minh mà các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị, cho rằng đây là những đề tài hay, có ý nghĩa khoa học và thực tiến. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp các ý kiến giúp các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện nội dung của thuyết minh, dự toán. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề về bố cục lại nội dung đề tài, nội dung tính cấp thiết, phương pháp tiếp cận đề tài, phạm vi nghiên cứu, tên các chuyên đề và phần dự toán của các đề tài. Cuối cuộc họp, TS. Trương Sỹ Vinh kết luận và yêu cầu các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa lại một số nội dung, hoàn thiện, hoàn thành các thủ tục phê duyệt để triển khai sớm các đề tài.

Phạm Văn Dương – Phòng QLKH&HTQT

Bài cùng chuyên mục