Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Họp chuyên gia góp ý đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc”

   Trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2016-2017: “Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển sông Hồng và duyên hải Đông Bắc“, vào tháng 11 năm 2017, nhóm thực hiện đề tài thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức buổi họp xin ý kiến chuyên gia. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện NCPTDL chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có một số chuyên gia trong lĩnh vực du lịch như TS. Trịnh Xuân Dũng, TS. Nguyễn Văn Lưu, TS. Nguyễn Đức Thắng, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL), nhóm chuyên gia nghiên cứu đề tài và đại diện các phòng chuyên môn Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch.

IMG 4403

   Phát biểu tại cuộc họp, TS. Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò việc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng sẽ cải thiện, nâng cao đời sống của cộng đồng, bảo tồn, phát huy được những nét văn hóa đặc sắc đồng thời góp phần phát triển du lịch bền vững, kết quả nghiên cứu có chất lượng sẽ có tính ứng dụng cao vào thực tiễn.

   Theo trình bày của Chủ nhiệm đề tài – ThS. Trần Thị Lan, đề tài bao gồm 5 nội dung chính: (1) Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào cộng đồng, về loại hình du lịch dựa vào cộng đồng và các sản phẩm du lịch khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (khái niệm, đặc điểm, vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch, yếu tố tác động…); (2) Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về việc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển và rút ra bài học vận dụng cho địa bàn vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; (3) Thực tiễn phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; (4) Định hướng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; (5) Đề xuất mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển; giải pháp và nhân rộng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.

   Các chuyên gia tham dự đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng hợp đề tài. Điển hình một số ý kiến như về kỹ thuật cần có phần tiểu kết tóm tắt, cô đọng từng nội dung nghiên cứu; còn lỗi chính tả, trình bày, diễn đạt chưa rõ ràng; cần chỉnh sửa lại bố cục của đề tài, cần phân biệt rõ du lịch cộng đồng và du lịch dựa vào cộng đồng để phát triển các nội dung tiếp theo, cần cụ thể hóa các giải pháp đồng thời đóng góp một số ý kiến quan trọng về mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng…

  Nhóm nghiên cứu đề tài bày tỏ sự biết ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp của chuyên gia và sẽ tập trung, nhanh chóng chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài, dự kiến nghiệm thu cấp cơ sở vào trung tuần tháng 12/2017, trình Bộ VHTTDL phê duyệt trong năm 2017.

Jinnee

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục