Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội thảo xin ý kiến dự thảo “Quy hoạch Tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào – tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020”

tin tantrao1

   Năm 2012, Khu du lịch Tân Trào đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng “Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào” tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch nổi bật gắn liền với quần thể di tích quan trọng của Lịch sử Cách mạng Việt Nam đã được Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lich Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển thành Khu du lịch quốc gia.

   Ngày 22/7/2016, dưới sự chủ trì của Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn, tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã diễn ra Hội thảo xin ý kiến nội bộ về Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào do TS. Dương Đình Hiền làm chủ nhiệm và nhóm chuyên gia của Viện thực hiện. 
   Theo trình bày của nhóm thực hiện nhiệm vụ, Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở xác định vị trí, vai trò và lợi thế của Khu du lịch quốc gia Tân Trào; đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển của khu du lịch; từ đó xác định quan điểm phát triển du lịch, dự báo phát triển, đưa ra các giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, tổ chức không gian hoạt động khu du lịch, định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; và đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào.
   Góp ý cho báo cáo quy hoạch, bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đã đạt được của nhóm thực hiện, các đại biểu cho rằng quy hoạch tổng thể cần đảm bảo sự nhất quán, xuyên suốt từ quan điểm phát triển, định hướng sản phẩm và thị trường đến đầu tư; phải đưa ra quan điểm phát triển rõ ràng, trong đó đảm bảo các điều kiện phát triển du lịch gắn với bảo tồn; xác định sản phẩm khác biệt nổi trội và thị trường mục tiêu; khai thác, phát huy giá trị cốt lõi nổi bật là giá trị lịch sử của nơi được coi là Thủ đô kháng chiến của cả nước; định hướng phát triển cơ sở hạ tầng phải gắn liền với phát triển sản phẩm và tổ chức không gian du lịch. Cần tính toán quy mô sức chứa bền vững của tổng thể khu du lịch.

tin tantrao2

  Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Dương Đình Hiền – chủ trì nhiệm vụ đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, sớm báo cáo Tổng cục Du lịch và địa phương.

Văn Dương

Bài cùng chuyên mục