Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội thảo quốc tế : Du lịch và cộng đồng dân cư tháng 10/2011

          Theo thông tin từ Trường Đại học dân lập Văn Lang, Hội thảo quốc tế : Du lịch và cộng đồng dân cư (do Trường Đại học dân lập Văn Lang cùng với Đại học Pau et des Pays de l’Adour và Đại học La Reunion tổ chức) dự kiến  tổ chức vào những ngày cuối tháng 10 năm 2011, tại Mũi Né hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh (trường Đại học Văn Lang).  Mục tiêu của hội thảo này nhằm đưa ra những khác biệt trong nhận định về du lịch, cộng đồng và phân tích những điểm khác biệt này giữa những quốc gia và những tổ chức khác nhau. Kỳ vọng của hội thảo lần này là hiểu được lợi ích và hiệu quả từ du lịch sẽ mang lại cho cộng đồng địa phương và giúp họ biết được những hình thức biến tấu khác nhau của loại hình du lịch này.

           Bài viết tham luận tại hội thảo xin gửi cho giáo sư Pierre-Marie DECOUDRAS – khoa Địa lý, Đại học La Réunion trước ngày 01/05/2011 qua địa chỉ mail:  pierre.decoudras @ univ-reunion.fr . Mỗi bài viết phải bao gồm một tiêu đề, 5 từ khoá, một bản tóm tắt 2500-3000 ký tự, chức vụ và thông tin liên lạc của tác giả.  Ban Tổ chức Hội thảo sẽ xem xét và thông báo kết quả cho các tác giả trước ngày 01/06/2011. Các bài viết tham dự hội thảo phải đặc biệt nhắm đến mối quan hệ giữa du lịch VÀ cộng đồng bằng cách nêu bật lên những chỉ số thể hiện được khả năng tổ chức kinh doanh du lịch, đồng thời đáp ứng các điều kiện về bền vững kinh tế, xã hội và văn hóa. Các bài viết cũng có thể đề cập đến hoặc đặt ra những câu hỏi về những hạn chế của một số mô hình. Nôi dung bài viết phải đề cập tới nhiều khía cạnh nhằm đóng góp cho kỷ yếu có thêm tính đa dạng, đương nhiên những nội dung này không chỉ dựa trên những nghiên cứu mà còn phải có một phần giới thiệu ngắn về các bối cảnh để tìm ra những chỉ số phù hợp có mối quan hệ liên đới với kinh tế, xã hội và văn hóa.
 

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin xem tại website : http://calenda.revues.org/nouvelle19362.html

Bài cùng chuyên mục