Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội thảo “Nhận định về các giá trị thương hiệu của địa phương và các sản phẩm du lịch đặc trưng”

   Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013 “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam” do TS. Đỗ Cẩm Thơ làm chủ nhiệm, ngày 15/11/2013, Viện NCPTDL đã tổ chức Hội thảo “Nhận định về các giá trị thương hiệu của địa phương và các sản phẩm du lịch đặc trưng”.

 HTThuongHieu1511

  Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Đức Sơn – Richard Moore Accociates, ông Phùng Quang Thắng – Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; ông Phạm Trương Hoàng – Khoa Du lịch Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; bà Nguyễn Thu Thủy – Khoa Du lịch Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; đại biểu Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL Hà Nội cùng một số doanh nghiệp lữ hành, đại diện lãnh đạo Viện, nhóm thực hiện đề tài và nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

   Thương hiệu du lịch và việc xây dựng các giải pháp phát triển thương hiệu du lịch quốc gia trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển là một nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách mà Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã định rõ. Các giải pháp phát triển thương hiệu được nhìn nhận như là công cụ hết sức quan trọng trong khai thác tiềm năng du lịch của mỗi địa phương, mỗi vùng, mỗi quốc gia nhằm phát triển thương hiệu du lịch quốc gia, vùng, địa phương, sản phẩm du lịch. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề liên quan đến tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương, các vùng miền. Hội thảo đã tạo ra diễn đàn trao đổi, thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến tập trung về việc nhận định Vịnh Hạ Long và sản phẩm du lịch biển gắn với Vịnh Hạ Long như giá trị cốt lõi và nhận diện tiêu biểu cho thương hiệu du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trái chiều trong việc xác định các giá trị ẩm thực là đại diện thương hiệu du lịch Việt Nam. Các đại biểu cũng nêu các ý kiến về việc cần làm rõ lộ trình của các giải pháp phát triển thương hiệu vì việc phát triển thương hiệu cần đến cả một quá trình lâu dài nhưng cần xuất phát từ những nền tảng cốt yếu vững vàng. Trên cơ sở các kết quả Hội thảo, chủ nhiệm đề tài có cơ hội thu thập nhận định của các đại biểu, đặc biệt là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương hiệu về các giá trị thương hiệu này phục vụ xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia. Đồng thời các thành viên tham gia thực hiện đề tài có cơ hội trao đổi và nhận định kết quả để hoàn thiện các chuyên đề nghiên cứu do mình phụ trách.

  

  

 

Bài cùng chuyên mục