Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội thảo khoa học “Phân tích sự dịch chuyển của thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và Nha Trang”

Sáng ngày 05/11/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức buổi hội thảo xin ý kiến đóng góp của chuyên gia cho nhiệm vụ thường xuyên năm 2019 với đề tài “Phân tích sự dịch chuyển của thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang”. Buổi hội thảo do Viện trưởng TS. Nguyễn Anh Tuấn chủ trì, cùng sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch như GS. TS. Nguyễn Văn Đính, TS. Võ Quế, TS. Trương Sỹ Vinh, đại diện các Vụ thuộc Tổng cục Du lịch, đại diện các một số công ty lữ hành và các cán bộ nghiên cứu của Viện.

Tại hội thảo, ThS. Nguyễn Quốc Hưng – chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu với những nội dung chính về cơ sở lý luận về sự dịch chuyển thị trường khách du lịch, hiện trạng dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng và Nha Trang. Đồng thời, nhiệm vụ cũng đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm thích ứng với xu hướng chuyển dịch của thị trường, ổn định cấu trúc thị trường khách quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch tại hai thành phố này.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đóng góp nhiều ý kiến để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo. Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh việc đề tài cần làm rõ hơn nữa những xu hướng dịch chuyển chính, xác định chính xác hơn giai đoạn nghiên cứu, chỉ ra cụ thể những nguyên nhân của sự dịch chuyển, đồng thời đánh giá mặt tích cực cũng như tiêu cực của sự dịch chuyển này đến phát triển du lịch hai thành phố Đà Nẵng và Nha Trang, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và giải pháp.
Kết thúc hội thảo, TS. Nguyễn Anh Tuấn đã yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ để đảm bảo chất lượng và chuẩn bị nghiệm thu.

Phương Mai

Bài cùng chuyên mục