Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc và gặp gỡ Đoàn Ngoại giao

  Hôm nay (06/5/2014) tại TP. Điện Biên Phủ diễn ra Hội nghị “Liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc và gặp gỡ Đoàn Ngoại giao” do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

HNTB

    Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Ban kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng; Quảng Ninh và 14 Tỉnh Tây Bắc. Ngoài sự tham gia đặc biệt của gần 60 Đại biểu Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, EU, JICA.., Hội nghị còn thu hút sự tham gia của Hiệp Hội Du lịch và trên 40 nhà đầu tư và doanh nghiệp du lịch và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước. 

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Du lịch là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, mở ra không gian phát triển du lịch, thúc đẩy các thành phần khác không những hợp tác, đầu tư làm ăn mà còn giao lưu quốc tế quan trọng. Đặc biệt tiềm năng to lớn của du lịch Việt Nam ở vùng Tây Bắc rất rộng lớn, là gia tài đồ sộ của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, muốn phát triển du lịch phải phát triển trong mối liên kết, vì vậy vai trò của các vị đại sứ, các tổ chức quốc tế, các địa phương là rất quan trọng trong phát triển đó”, mặt khác, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh:” Phát triển du lịch vùng Tây Bắc có những nét đặc thù riêng so với các vùng, miền khác trong cả nước, đòi hỏi sự liên kết, hợp tác du lịch giữa Tây Bắc với cả nước và Quốc tế, Phát triển du lịch gắn với làng nghề sản xuất các sản phẩm truyền thống, phù hợp với bản sắc văn hóa của từng địa phương sẽ tạo việc làm, xóa  đói giảm nghèo, tăng thu nhập và đầu ra của sản phẩm cho đồng bào các dân tộc trong vùng”.

Toàn văn Kỷ yếu được đính kèm (Attachment) phía dưới.

Bài cùng chuyên mục