Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội nghị chuyên đề lần 2 về Xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”

Ngày 23/5/2019, tại Mũi Né, Bình Thuận, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần 2 xin ý kiến bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”. TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch làm chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện của Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch), đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Lãnh đạo các Sở VHTTDL Bình Thuận, Ninh Thuận, đại diện các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố ven biển khu vực phía Nam, đại biểu đến từ một số doanh nghiệp du lịch, đơn vị quản lý/ khai thác bãi tắm… trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã nêu rõ sự cần thiết của việc tiêu chuẩn hóa các hoạt động dịch vụ của bãi tắm tại Việt Nam để đảm bảo trước hết là sự an toàn của du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch biển đảo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt Nam. Để đảm bảo tính khả thi của dự thảo TCVN “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”, đơn vị soạn thảo dự thảo tổ chức các Hội nghị chuyên đề nhằm mời đại diện cơ quan quản lý địa phương, đơn vị quản lý bãi tắm, doanh nghiệp du lịch tới thảo luận, trao đổi, góp ý và thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý, khai thác bãi tắm trong nước.
Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Ths.Trần Thị Tuyết Mai, Trưởng tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành, trình bày tóm tắt dự thảo TCVN: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”. Theo đó, ngoài phần giới thiệu và phụ lục, Dự thảo Tiêu chuẩn gồm 6 nội dung chính: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Yêu cầu chung và hướng dẫn về quản lý bãi tắm; Cơ sở hạ tầng; Cung cấp dịch vụ. Bà Mai cũng báo cáo với Hội nghị những vấn đề cần xin ý kiến trong bản dự thảo Tiêu chuẩn.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn. Nhìn chung, các ý kiến tại Hội nghị hoàn toàn nhất trí về tính cấp thiết của việc xây dựng TCVN về hoạt động bãi tắm; thống nhất với cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn dự thảo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã có những ý kiến cụ thể về các thuật ngữ, nội dung khác của bản Dự thảo và đặt vấn đề về việc chứng nhận cho bãi tắm khi Tiêu chuẩn được ban hành, đồng thời thể hiện tinh thần sẵn sàng áp dụng Tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động bãi tắm tại địa bàn. Ngoài ra, Bà Nguyễn Thanh Bình – Phó vụ trưởng Vụ Khách sạn (TCDL) và bà Bùi Ngọc Bích – Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (TCTCĐLCL) cũng đã có những ý kiến trao đổi nhằm làm rõ cho các đại biểu về quy trình xây dựng TCVN và triển khai áp dụng khi TCVN được ban hành.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, TS. Đỗ Thị Thanh Hoa – chủ trì, đã cảm ơn và tổng kết ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị Tiểu ban kỹ thuật chuyên nghành tiếp thu đầy đủ các ý kiến này để hoàn thiện bản dự thảo TCVN và chuẩn bị trình báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm tra trong năm 2019.

Hoàng Mai

Bài cùng chuyên mục