Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết xây dựng báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
    Thực hiện chính sách đổi mới và hội nhập của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phấn đấu đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế – xã hội mà Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ Tây Ninh đề ra; tình hình an ninh, chính trị – xã hội trên địa bàn luôn ổn định; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho việc đi lại và giao lưu, trao đổi hàng hóa; hệ thống dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông được đảm bảo; cơ chế và chính sách về phát triển kinh tế được ban hành kịp thời; công cuộc cải cách hành chính có chuyển biến tích cực… đã tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có du lịch.
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (ĐCQHDL) đã được phê duyệt năm 2009, là định hướng cơ bản để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua; từ định hướng cơ bản này, du lịch Tây Ninh đã xây dựng chiến lược, chính sách về thị trường, sản phẩm du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá để phát triển du lịch; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch ngày càng được chú trọng, vốn đầu tư cho du lịch được ưu tiên hơn; các khu, tuyến và điểm du lịch dần dần hình thành rõ nét; cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch ngày càng phát triển góp phần tạo ra bộ mặt mới, diện mạo mới với ấn tượng khang trang, sạch và đẹp cho nhiều khu vực trên địa bàn…
    Về hoạt động kinh doanh, du lịch tỉnh Tây Ninh đã có bước phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2005 – 2012, tốc độ tăng trưởng về khách du lịch khá nhanh và tương đối ổn định về thị trường, tốc độ tăng trưởng bình quân về thu nhập từ du lịch là 21,93%/năm (năm 2012 đạt 440 tỷ đồng), đối với khách du lịch có lưu trú là 23,17%/năm, khách du lịch tham quan 6,7%/năm; khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tăng trung bình hàng năm đạt 34,34%/năm; trên địa bàn có 396 cơ sở lưu trú với 3.880 phòng, trong đó có 04 khách sạn 02 sao, 19 khách sạn 01 sao; chất lượng lao động trong ngành du lịch ngày càng được nâng cao cả về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ.   
    Hiệu quả kinh doanh trong ngành du lịch đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, đóng góp nhất định vào nguồn thu ngân sách cho địa phương; du lịch đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông, công nghiệp, dịch vụ và tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các ngành khác. Du lịch đã thực hiện nhiều chính sách xã hội như giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho cộng đồng dân cư tại các vùng có tiềm năng tài nguyên du lịch. Du lịch đã đóng góp nhất định đối với việc ổn định an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Từ định hướng cơ bản của ĐCQHDL, cộng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên trong ngành du lịch, nhận được quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ, phối hợp của các ngành, các cấp, du lịch Tây Ninh phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh.
    Trải qua gần 04 năm thực hiện ĐCQHDL, tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn có nhiều phát triển, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và các ngành đã có điều chỉnh, định hướng mới các chỉ tiêu phát triển khác với thời điểm xây dựng báo cáo ĐCQHDL. Đối với du lịch, một số chỉ tiêu được đề ra như: số lượng khách, ngày lưu trú, cơ sở lưu trú đã vượt các chỉ tiêu dự báo dẫn đến định hướng trong báo cáo ĐCQHDL tỉnh Tây Ninh đã được phê duyệt không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.
    Bối cảnh xây dựng báo cáo ĐCQHDL tỉnh Tây Ninh là tình hình du lịch trên thế giới đang phát triển mạnh, số lượng khách đến khu vực Châu Á tăng nhanh và Việt Nam là một thị trường hấp dẫn nhất đối với khách du lịch quốc tế ở khu vực. Đối với trong nước, Đảng và Nhà nước đang thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế tạo ra thị trường kinh doanh phát triển kinh tế đầy tiềm năng hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư đến tìm cơ hội đầu tư và các hãng kinh doanh lữ hành trên thế giới đã bố trí các đoàn khách du lịch đến tham quan du lịch đối với thị trường mới mẻ này đã làm cho tốc độ tăng trưởng khách tăng nhanh trong cả nước, trong đó có du lịch tỉnh Tây Ninh. Vì vậy, các chuyên gia tư vấn xây dựng quy hoạch đã dựa trên các điều kiện thuận lợi đó để tính toán các chỉ tiêu phát triển cho du lịch Tây Ninh và dự đoán trong các năm thực hiện quy hoạch du lịch, tỉnh Tây Ninh sẽ đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch và thu hút được nhiều nhà đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trên địa bàn, cũng như việc dự báo thu nhập của người dân ở mức cao mà không tính toán đến khủng hoảng kinh tế nên đã xây dựng doanh thu du lịch, mức chi tiêu, số lượng và chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ lao động được đặt ra ở mức cao nhất so với các tỉnh trong khu vực, nhưng thực tế trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu trên đều không đạt, thậm chí có chỉ tiêu đạt ở mức rất thấp. Vì vậy, cần tính toán lại các chỉ tiêu này cho phù hợp với thực tế và biến động trong các giai đoạn tiếp theo.
    Hiện nay, nền kinh tế nước ta hội nhập toàn diện sâu rộng với thị trường quốc tế và khu vực, đặc biệt là trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới; vấn đề cạnh tranh thị trường tiếp tục gay gắt hơn, không chỉ xảy ra trên thị trường quốc tế mà còn trong thị trường nội địa, không chỉ một phạm vi một địa bàn, một tỉnh mà lan tỏa ra trên diện rộng, nhiều lĩnh vực sẽ tác động và thách thức đến phát triển bền vững du lịch tỉnh Tây Ninh.
    Trong giai đoạn phát triển tới, một số khu vực hành chính, dân cư và địa danh trên địa bàn có sự thay đổi, đặc biệt là TX.Tây Ninh trở thành đô thị loại 3, dự kiến đến năm 2014 lên thành phố trực thuộc tỉnh; các khu kinh tế, KCN, các khu, điểm du lịch mới đang được đầu tư phát triển …dẫn đến một số chỉ tiêu, định hướng trong ĐCQHDL không phù hợp trong tương lai.
    Vấn đề được đặt ra đối với phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn mới là tận dụng những tiềm năng lợi thế và thời cơ thuận lợi để phát triển du lịch mang tính lâu dài, bền vững và phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Vì vậy, cần phải tính toán lại các chỉ tiêu dự báo về phát triển du lịch, xây dựng các định hướng phát triển ngành và đề xuất các giải pháp cụ thể để góp phần đẩy mạnh ngành du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển để trở thành một tỉnh có du lịch phát triển ở khu vực Đông Nam Bộ. Xuất phát từ mục đích đó và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã phối hợp với Viện NCPT Du lịch – Tổng cục Du lịch xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2. Những căn cứ pháp lý xây dựng quy hoạch.
2.1. Văn bản pháp quy
    – Luật Đất đai số 13/2003/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 26/11/2003;
    – Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 03/12/2004;
    – Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 12/12/2005;
    – Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 do Quốc hội khóa 12 ban hành 13/11/2008;
    – Luật Quy hoạch đô thị số 20/2008/QH12 do Quốc hội khóa 12 ban hành ngày 17/06/2009;
– Luật Du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 14/6/2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
2.2. Các  văn bản khác.
– Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI;
– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX;
– Nghị quyết số 53-NQ/TW và kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020;
– Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;
– Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
– Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
– Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Tây Ninh đến 2020;
– Thông báo số 137/TB-BTNMT ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ TN&MT thông báo kết quả thẩm định Quy hoạch  sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Tây Ninh.
– Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 9/01/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Tây Ninh;
– Quyết định số 36/2009/QĐ-UB ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
– Quyết định số 589/2008/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
– Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam – Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
– Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 04/10/2012 của Tỉnh ủy Tây Ninh về đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng  đến năm 2020;
– Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
– Niên giám  thống kê tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2005 – 2012;
– Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của UBND tỉnh Tây Ninh;
– Quy hoạch tổng thể các ngành, thị xã Tây Ninh tỉnh Tây Ninh;
– Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt đề cương và dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
3- Phạm vi nghiên cứu, quy mô của Quy hoạch:
3.1. Về không gian.
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên có liên quan đến toàn bộ phạm vi lãnh thổ tỉnh Tây Ninh, diện tích tự nhiên là 4.039,66 km2, số dân là 1.067.674 người (2012).
3.2. Về thời gian.
Phân tích, đánh giá hiện trạng giai đoạn 2005 – 2012; xây dựng định hướng phát triển du lịch đến năm 2020 – 2030.
4- Mục tiêu và nhiệm vụ:
4.1. Mục tiêu:
1. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2. Xây dựng dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch, định hướng tổ chức không gian, đầu tư du lịch, quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch; xây dựng các giải pháp phát triển du lịch để làm cơ sở xây dựng kế hoạch giai đoạn 2013-2015, 2016-2020, 2021-2030 về phát triển du lịch trên địa bàn Tây Ninh.
4.2. Nhiệm vụ:
1. Đánh giá tình hình phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2005 – 2012 và tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự báo trong ĐCQHDL;
2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, du lịch vùng và quốc gia trong giai đoạn phát triển mới;
3. Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch, thị trường du lịch và các nguồn lực phát triển du lịch;
4. Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch;
5. Xây dựng tổ chức không gian du lịch; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch;
6. Xác định các khu vực ưu tiên đầu tư, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (về quy mô, nhu cầu vốn, nhu cầu sử dụng đất…) cho phát triển du lịch;
7. Đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường khi dự án quy hoạch du lịch và các giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch;
8. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch.
5. Bố cục của dự án.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu, tài liệu tham khảo, nội dung gồm 03 phần chính:
Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch và nguồn lực
                          phát triển du lịch Tây Ninh.
Phần thứ hai: Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
                        và định hướng đến năm 2030.
Phần thứ ba: Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Xin vui lòng xem nội dung toàn văn dưới đây.

 

Bài cùng chuyên mục