Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011: “Đề xuất quy trình xây dựng thương hiệu sản phẩm nghỉ dưỡng biển Bình Thuận”

flex 2011 dtda dxqtxdthspndbbt bia

  1. Sự cần thiết
  Hiện nay, xây dựng thương hiệu đã trở thành một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết cho tất cả các ngành, nghề trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Trong lĩnh vực du lịch, việc xây dựng thương hiệu cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Để cạnh tranh trên thị trường, các quốc gia, các điểm đến, doanh nghiệp thực hiện xây dựng hình ảnh và thương hiệu riêng của mình dựa trên những giá trị đặc trưng, độc đáo, riêng biệt. Thương hiệu tạo khả năng phân biệt và ghi nhớ về sản phẩm, điểm đến. Tuy nhiên, để tạo dựng được một thương hiệu lại yêu cầu đòi hỏi một quá trình nghiên cứu, xây dựng có kế hoạch quản lý chi tiết các yếu tố liên quan đến thương hiệu, đồng thời có kế hoạch xúc tiến quảng bá phù hợp với thị trường mục tiêu để đạt mục tiêu thương hiệu và xây dựng được đúng yêu cầu về thương hiệu. Do thương hiệu không chỉ đơn thuần là một biểu trưng, một logo, hay slogan, thương hiệu là giá trị về hình ảnh cảm nhận được từ khách du lịch đối với sản phẩm hay điểm đến và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý thị hiếu khách. Chính vì tính trừu tượng của thương hiệu, tầm quan trọng về hiệu quả của nó mà từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu cần được xác định rõ ngay từ giai đoạn đầu.
  Thực tiễn phát triển thương hiệu trong kinh doanh thương mại đã phát triển từ rất lâu. Tuy nhiên, trong lĩnh vực du lịch mới chỉ được biết đến bởi các doanh nghiệp lữ hành, và khách sạn. Vấn đề thương hiệu điểm đến mới chỉ được quan tâm và phát triển trong thập kỉ vừa qua, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của giai đoạn phát triển này.
  Tại Việt Nam, các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn phát triển thương hiệu thương mại cũng mới được đề cập trong những năm gần đây. Trong lĩnh vực du lịch chưa có nghiên cứu cụ thể nào đi sâu vào lĩnh vực này.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề xuất ra quy trình xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch (điểm đến) đồng thời ứng dụng nghiên cứu đối với một sản phẩm và một địa điểm cụ thể là hết sức cần thiết, đáp ứng các nhu cầu, quản lý của Viện, Tổng cục Du lịch và tham khảo cho các địa phương.
  2.  Mục tiêu nghiên cứu
  Đề xuất quy trình xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương, cụ thể là xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng Bình Thuận.
  Đề xuất quy trình xây dựng thương hiệu sản phẩm góp phần thực hiện định hướng chiến lược phát triển du lịch trong giai đoạn tới.
  3.  Giới hạn nghiên cứu
  – Về không gian: Đề tài nghiên cứu sản phẩm du lịch của tỉnh Bình Thuận, trong đó tập trung chủ yếu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển.
  – Về thời gian: Sử dụng các số liệu hiện trạng trong vòng 5 năm trở lại đây (từ năm 2006 – 2010)
  4. Phương pháp nghiên cứu
  – Phương pháp thu thập tài liệu: thu thập các tài liệu trong và ngoài nước về cơ sở lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và thương hiệu du lịch, các tài liệu về tình hình phát triển du lịch, tiềm năng du lịch tỉnh Bình Thuận, các nghiên cứu thị trường tại Bình Thuận.
  – Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu: tổng thuật, rà soát các tài liệu quốc tế và trong nước về phương pháp luận xây dựng thương hiệu. Tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến tình hình phát triển du lịch và thị trường du lịch tỉnh Bình Thuận. Áp dụng phân tích swot về tiềm năng du lịch. Tổng hợp phân tích hiện trạng du lịch. Phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường để tìm ra xu hướng và nhu cầu thị trường đối với thương hiệu và sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển Bình Thuận.
  – Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia từ lĩnh vực quản lý Nhà nước tại Trung Ương và địa phương, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy khi cần thiết đối với những nội dung cần thiết để xác minh thông tin và các kết quả phân tích, đánh giá.
  5. Các bước nghiên cứu

flex 2011 dtda dxqtxdthspndbbt bia1

  Toàn văn Báo cáo tổng hợp đề tài:

Bài cùng chuyên mục