Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Cuộc họp lần thứ nhất Nhóm công tác xây dựng Chiến lược phát triển du lịch ASEAN (ATSP)

   Malai S.VinhNgày 9 -10/01/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Nhóm công tác xây dựng Chiến lược phát triển du lịch ASEAN (viết tắt là ATSP) giai đoạn 2016 đến 2025 với mục đích xem xét dự thảo lần thứ nhất của ATSP 2016-2025. Tham dự cuộc họp có các đại diện đến từ Cơ quan quản lý du lịch của các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Bruney, Campuchia, Indonexia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đoàn Myanmar không tham dự do bận chuẩn bị cho ATF 2015. Đoàn Việt Nam do TS. Trương Sỹ Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch tham dự.

   Bản dự thảo ATSP 2016-2025 là sự kế thừa có chọn lọc ATSP 2011-2015 với sự bổ sung những nội dung mới, bao gồm những vấn đề chính như: Tổng quan chung về du lịch ASEAN, tóm tắt kết quả thực hiện của ATSP 2011-2015, đúc kết những vấn đề cốt lõi cần giải quyết và những thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển của du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025 và đề xuất ATSP 2016-2025. Nội dung cơ bản của đề xuất ATSP 2016-2025 bao gồm tầm nhìn chiến lược đến 2025 của du lịch ASEAN, các lĩnh vực trọng tâm của chiến lược, các chương trình hành động; các công cụ, phương pháp, chỉ số đo lường để giám sát và đánh giá kết quả thực hiện của Chiến lược; tiến độ xây dựng Chiến lược.

   Các lĩnh vực trọng tâm của Chiến lược bao gồm Quảng bá và xúc tiến du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực, du lịch chất lượng; vấn đề an ninh, an toàn trong phát triển du lịch; phát triển và tăng trưởng bền vững; đầu tư, hạ tầng và biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch. Hai nội dung: an ninh, an toàn trong phát triển du lịch và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với du lịch là các nội dung mới được đưa vào ATSP 2016-2025.

   Dự kiến Chiến lược sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2015 và công bố tại hội nghị ATF 2016 tổ chức tại Philippines. Trước đó, Nhóm công tác sẽ có 4 phiên họp để tiếp tục thảo luận về các nội dung của Chiến lược. Phiên họp kế tiếp sẽ được tổ chức tại Singapore vào tháng 4/2015.

Bài cùng chuyên mục