Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm biển

Năm 2018-2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện dự án Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm biển. Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp các đơn vị khai thác bãi tắm quản lý tốt hơn dịch vụ bãi tắm do họ chịu trách nhiệm, áp dụng cách tiếp cận phù hợp dựa trên các thực hành tốt nhất. Ngoài việc tổ chức bãi tắm nói chung, tiêu chuẩn này giới thiệu các khía cạnh quan trọng khác, như cung cấp thông tin và giáo dục về an toàn, biển báo, tiếp cận và phân vùng bãi tắm, giám sát và cứu hộ, chất lượng nước và các cơ sở vật chất bãi tắm. Dự thảo Tiêu chuẩn này đã được xin ý kiến của nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ bãi tắm, ban quản lý bãi tắm biển, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại các địa phương có bãi tắm biển trên cả nước và nhận được nhiều góp ý để hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu áp dụng được vào thực tiễn.

Tại Quyết định số 4130/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm biển, cụ thể như sau:

TCVN 12837:2019
ISO 13009:2015
Du lịch và các dịch vụ có liên quan
– Yêu cầu và khuyến nghị đối với các hoạt động bãi tắm biển

Nội dung cụ thể của Tiêu chuẩn xin tham khảo tại Thư viện số của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.


Bài cùng chuyên mục