Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Báo cáo chuyên đề: “Du lịch Việt Nam – thực trạng và giải pháp”

     Báo cáo “Du lịch Việt Nam – thực trạng và giải pháp” nêu một cách rõ nét nhất thực trạng của du lịch Việt Nam hiện nay cùng các xu hướng phát triển trong bối cảnh quốc tế và trong nước. Các thành công và hạn chế được đánh giá cụ thể cùng các nguyên nhân làm nên các kết quả này. Các vấn đề toàn cầu, xu hướng quốc tế và trong nước được đề cập và chỉ rõ các tác động đối với du lịch Việt Nam. Từ những phân tích cụ thể này, báo cáo cũng đã đúc rút ra những giải pháp then chốt mang tính đột phá mà giai đoạn tới du lịch Việt Nam cần hướng tới, cụ thể là: 

IMG 0729

          Xây dựng nhận thức đúng về du lịch

          Đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển

          Tháo gỡ rào cản cho phát triển du lịch

          Tập trung quản lý điểm đến và chất lượng du lịch

          Tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, liên vùng trong phát triển du lịch

          Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch

 

   Có thể nói, đây là một trong những báo cáo quan trọng của ngành du lịch. Hiểu rõ về thực trạng và các xu hướng tác động đến hoạt động du lịch trong thời gian qua để có các kế hoạch triển khai các giải pháp bứt phá sẽ giúp cho ngành, các ngành liên quan, các địa phương và doanh nghiệp có hướng tiếp cận đúng đắn thực hiện thành công phát triển du lịch trên cả nước.

Toàn văn báo cáo được đính kèm (Attachment) phía dưới!

Bài cùng chuyên mục